Free :

समूहदर्शक शब्द

समूहदर्शक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. संच असतो ………

 
 
 
 

2. नोटा : पुंडके : : वेली : ?

 
 
 
 

3. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. मडक्यांची ………. असते.

 
 
 
 

5. योग्य समूह दर्शक शब्द निवडा.
तारकांचा ………

 
 
 
 

6. दुर्वांची ……. असते.

 
 
 
 

7. नारळ : ढीग : : करवंद : ?

 
 
 
 

8. खालील वाक्य पूर्ण करा.
माणसांचा ………. पाहून तो थबकला.

 
 
 
 

9. रुपयांची आणि भाकऱ्यांची …….‍ असते.

 
 
 
 

10. विमानांचा …….. असतो.

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. थप्पी असते ……….

 
 
 
 

13. पालेभाजी : जुडी : : ? : रास

 
 
 
 

14. फुलांचा गुच्छ तसा फुलझाडांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

15. केसांचा ………. असतो.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

37 thoughts on “समूहदर्शक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!