New Test

समूहदर्शक शब्द

समूहदर्शक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. पालेभाजी : जुडी : : ? : रास

 
 
 
 

2. खालील वाक्य पूर्ण करा.
माणसांचा ………. पाहून तो थबकला.

 
 
 
 

3. फुलांचा गुच्छ तसा फुलझाडांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

4. रुपयांची आणि भाकऱ्यांची …….‍ असते.

 
 
 
 

5. नारळ : ढीग : : करवंद : ?

 
 
 
 

6. थप्पी असते ……….

 
 
 
 

7. दुर्वांची ……. असते.

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. विमानांचा …….. असतो.

 
 
 
 

10. मडक्यांची ………. असते.

 
 
 
 

11. संच असतो ………

 
 
 
 

12. योग्य समूह दर्शक शब्द निवडा.
तारकांचा ………

 
 
 
 

13. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. केसांचा ………. असतो.

 
 
 
 

15. नोटा : पुंडके : : वेली : ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

34 thoughts on “समूहदर्शक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!