Free :

समूहदर्शक शब्द

समूहदर्शक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. विमानांचा …….. असतो.

 
 
 
 

2. रुपयांची आणि भाकऱ्यांची …….‍ असते.

 
 
 
 

3. फुलांचा गुच्छ तसा फुलझाडांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

4. नारळ : ढीग : : करवंद : ?

 
 
 
 

5. दुर्वांची ……. असते.

 
 
 
 

6. योग्य समूह दर्शक शब्द निवडा.
तारकांचा ………

 
 
 
 

7. संच असतो ………

 
 
 
 

8. नोटा : पुंडके : : वेली : ?

 
 
 
 

9. पालेभाजी : जुडी : : ? : रास

 
 
 
 

10. केसांचा ………. असतो.

 
 
 
 

11. थप्पी असते ……….

 
 
 
 

12. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. मडक्यांची ………. असते.

 
 
 
 

14. खालील वाक्य पूर्ण करा.
माणसांचा ………. पाहून तो थबकला.

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

36 thoughts on “समूहदर्शक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!