New Test

समूहदर्शक शब्द

समूहदर्शक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. रुपयांची आणि भाकऱ्यांची …….‍ असते.

 
 
 
 

2. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. खालील वाक्य पूर्ण करा.
माणसांचा ………. पाहून तो थबकला.

 
 
 
 

5. संच असतो ………

 
 
 
 

6. मडक्यांची ………. असते.

 
 
 
 

7. पालेभाजी : जुडी : : ? : रास

 
 
 
 

8. दुर्वांची ……. असते.

 
 
 
 

9. नोटा : पुंडके : : वेली : ?

 
 
 
 

10. विमानांचा …….. असतो.

 
 
 
 

11. केसांचा ………. असतो.

 
 
 
 

12. फुलांचा गुच्छ तसा फुलझाडांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

13. योग्य समूह दर्शक शब्द निवडा.
तारकांचा ………

 
 
 
 

14. नारळ : ढीग : : करवंद : ?

 
 
 
 

15. थप्पी असते ……….

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

30 thoughts on “समूहदर्शक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!