New Test

समूहदर्शक शब्द 02

समूहदर्शक शब्द 02 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा.
केसांची ……. तिने मागे सारली.

 
 
 
 

2. गाईगुरांचे खिल्लार असते तर धान्याची ……. असते.

 
 
 
 

3. जमाव असतो ……..

 
 
 
 

4. तारकांचा …… असतो.

 
 
 
 

5. साधू : ? : : गवत : पेंढी

 
 
 
 

6. समूहदर्शक शब्द निवडा.
उपकरणे

 
 
 
 

7. घोस कशाचा असतो ?

 
 
 
 

8. रुपयांची : चवड : : नाण्यांची : ?

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. ढीग असतो ……..

 
 
 
 

11. चुकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

12. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. पर्यायातून योग्य समुहदर्शक शब्द निवडा.
आंब्याच्या झाडांची

 
 
 
 

14. समूहदर्शक शब्द निवडा.
खेळाडू

 
 
 
 

15. खाली दिलेल्या वाक्यात अंकांच्या ठिकाणी पर्यायातून कोणते समुहदर्शक शब्द निवडल्यास वाक्य अर्थपूर्ण होईल ?
नोटांचे ….(1)… सांभाळताना माझ्याकडून किल्ल्यांचा ….(2)… हरवला.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

37 thoughts on “समूहदर्शक शब्द 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!