Free :

सामान्यरूप

सामान्यरूप – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. सूर्य – या शब्दाचे सामान्य रूप काय होईल ?

 
 
 
 

2. कपड्यांना या शब्दाचे सामान्य रूप खालीलपैकी कोणते ?

 
 
 
 

3. पेन्सिलने लिहू नको पेनाने लिही. – या वाक्यात कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप झाले आहे.

 
 
 
 

4. नाम किंवा सर्वनामाला विभक्तीचे प्रत्यय जोडताना त्याच्या रुपात बदल करावा लागतो त्याला ………… असे म्हणतात.

 
 
 
 

5. दोरा या शब्दाचे सामान्य रूप काय होईल ?

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही ?

 
 
 
 

7. ती दागिण्यांमुळे खूप छान दिसत होती. – या वाक्यातील कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप झाले आहे ?

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या शब्दासाठी सामान्य रूपाचा योग्य पर्याय निवडा.
आरसा

 
 
 
 

9. ई’ कारान्त पुल्लिंगी नामाचे सामान्य रूप ‘ या’ कारान्त होते या नियमात बसणारा शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही ?

 
 
 
 

11. पाणी ‘ या शब्दाचे सामान्य रूप काय आहे ?

 
 
 
 

12. ई कारान्त नपुंसक लिंगी नामाचे सामान्य रूप ……. कारान्त होते.

 
 
 
 

13. आ ‘ कारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे सामान्य रूप ‘ ए ‘ कारान्त होते या नियमात बसणारा शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. खाली दिलेल्या वाक्यात सामान्य रूप झालेल्या शब्दांची संख्या किती आहे ?
बाजारात गर्दी फार असते.

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) एकाक्षरी शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही.
विधान 2) नाम सर्वनाम विशेषण यांचे सामान्य रूप होते.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

31 thoughts on “सामान्यरूप”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!