Free :

सामान्य ज्ञान Test No.29

1. खालीलपैकी कोणत्या ग्रहाला एकही उपग्रह नाही ?

 
 
 
 

2. संस्थापक आणि स्थापना वर्ष सांगा.
आर्य समाज

 
 
 
 

3. महाराष्ट्राचा राज्यवृक्ष कोणता ?

 
 
 
 

4. इंग्लंड : पार्लमेंट : : अमेरिका : ?

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

6. धवलक्रांती हा शब्दप्रयोग कशाशी संबंधित आहे ?

 
 
 
 

7. पृथ्वीवरील भूभागापैकी सुमारे ……. टक्के क्षेत्रफळ भारताने व्यापले आहे.

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. कोळी या सजीवास ….. पाय असतात.

 
 
 
 

10. नाशिक मुंबई मार्गावर कोणता घाट आहे ?

 
 
 
 

11. ध्यानचंद ट्रॉफी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे ?

 
 
 
 

12. फ्लोरिन या मूलद्रव्याचा अणुक्रमांक किती आहे ?

 
 
 
 

13. शिवरायांच्या अष्टप्रधान मंडळातील न्यायाधीश कोण होते ?

 
 
 
 

14. राष्ट्रीय मतदार दिन दरवर्षी …… या दिवशी साजरा केला जातो.

 
 
 
 

15. हवामहाल तसेच अंबर पॅलेस हे भारतातील कोणत्या राज्यात आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

10 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.29”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!