Free :

सामान्य ज्ञान Test No.07

1. खाली दिलेला सण कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो ते पर्यायातून निवडा.
पोंगल

 
 
 
 

2. जागतिक आरोग्य दिन केव्हा साजरा केला जातो ?

 
 
 
 

3. आपल्या सूर्यमालेतील सूर्याला सर्वात लांब असणारा ग्रह कोणता ?

 
 
 
 

4. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलिस अकॅडमी ………. येथे आहे.

 
 
 
 

5. व्हिनेगरमध्ये ……. आम्ल असते.

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. कोणत्या कलमानुसार प्रत्येक घटक राज्यात एक उच्च न्यायालय असते ?

 
 
 
 

8. ……… तत्वाचा पुरस्कार भारताने जागतिक शांतता व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यासाठी केला.

 
 
 
 

9. मराठी वृत्तपत्राचे जनक असे खालीलपैकी कोणाला संबोधले जाते ?

 
 
 
 

10. महात्मा फुले यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलाचे नाव काय होते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

12. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विभाजनाने तयार झालेला नवीन जिल्हा कोणता ?

 
 
 
 

13. कळसूबाई शिखराची उंची किती आहे ?

 
 
 
 

14. मुळशी सत्याग्रहाचे नेतृत्व खालीलपैकी कोणी केले होते ?

 
 
 
 

15. औंढा नागनाथ हे ज्योतिर्लिंग स्थळ खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

22 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.07”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!