Free :

सामान्य ज्ञान Test No.07

1. मुळशी सत्याग्रहाचे नेतृत्व खालीलपैकी कोणी केले होते ?

 
 
 
 

2. महात्मा फुले यांनी दत्तक घेतलेल्या मुलाचे नाव काय होते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. ……… तत्वाचा पुरस्कार भारताने जागतिक शांतता व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यासाठी केला.

 
 
 
 

4. मराठी वृत्तपत्राचे जनक असे खालीलपैकी कोणाला संबोधले जाते ?

 
 
 
 

5. कळसूबाई शिखराची उंची किती आहे ?

 
 
 
 

6. जागतिक आरोग्य दिन केव्हा साजरा केला जातो ?

 
 
 
 

7. व्हिनेगरमध्ये ……. आम्ल असते.

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. खाली दिलेला सण कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो ते पर्यायातून निवडा.
पोंगल

 
 
 
 

10. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलिस अकॅडमी ………. येथे आहे.

 
 
 
 

11. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विभाजनाने तयार झालेला नवीन जिल्हा कोणता ?

 
 
 
 

12. आपल्या सूर्यमालेतील सूर्याला सर्वात लांब असणारा ग्रह कोणता ?

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. कोणत्या कलमानुसार प्रत्येक घटक राज्यात एक उच्च न्यायालय असते ?

 
 
 
 

15. औंढा नागनाथ हे ज्योतिर्लिंग स्थळ खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

23 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.07”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!