New Test

समानार्थी शब्द

समानार्थी शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. उत्कर्ष म्हणजे –

 
 
 
 

2. शाखामृग या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

3. साप या शब्दासाठी ………. हा समानार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

4. समानार्थी शब्द निवडा.
कासव

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. ……… हा यज्ञ या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

8. धन या शब्दासाठी समान अर्थाचा शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. रक्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द ……… आहे ?

 
 
 
 

10. समुद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा.

 
 
 
 

11. राजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

12. समानार्थी शब्द निवडा.
कृपण

 
 
 
 

13. खालील पैकी कोणता शब्द ‘जल’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही ?

 
 
 
 

14. देह या शब्दासाठी …….. हा समानार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

15. समानार्थी शब्द निवडा.
चंद्र

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

32 thoughts on “समानार्थी शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!