Free :

समानार्थी शब्द

समानार्थी शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. समानार्थी शब्द निवडा.
कृपण

 
 
 
 

2. ……… हा यज्ञ या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. उत्कर्ष म्हणजे –

 
 
 
 

5. समानार्थी शब्द निवडा.
चंद्र

 
 
 
 

6. समुद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द निवडा.

 
 
 
 

7. रक्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द ……… आहे ?

 
 
 
 

8. साप या शब्दासाठी ………. हा समानार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

9. राजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

10. धन या शब्दासाठी समान अर्थाचा शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. समानार्थी शब्द निवडा.
कासव

 
 
 
 

12. शाखामृग या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

13. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. देह या शब्दासाठी …….. हा समानार्थी शब्द आहे.

 
 
 
 

15. खालील पैकी कोणता शब्द ‘जल’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

36 thoughts on “समानार्थी शब्द”

  1. जल का अर्थ नीरा होता है जो कि यहां पर धव बताया गया है… जो कि गलत है

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!