Free :

समाजसुधारकांच्या संस्था

समाजसुधारकांच्या संस्था या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. भारत कृषक समाज या संस्थेची स्थापना खालीलपैकी
कोणी केली ?

 
 
 
 

2. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कोणत्या वर्षी केली गेली ?

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. विधवा विवाहोत्तोजक मंडळाची स्थापना कोणी केली ?

 
 
 
 

6. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खालीलपैकी कोणत्या संस्थेची स्थापना केली ?

 
 
 
 

7. सत्यशोधक समाजाची स्थापना करणारे समाजसुधारक पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. प्रार्थना समाजाची स्थापना कोणी केली ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) डेक्कन रयत संस्थेची स्थापना राजर्षी शाहू महाराज यांनी केली.
विधान 2) 1919 साली कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली.

 
 
 
 

10. 1916 मध्ये महिला विद्यापीठाची स्थापना ……….. यांनी केली.

 
 
 
 

11. महात्मा गांधींनी 1933 मध्ये ………सेवक संघाची स्थापना केली.

 
 
 
 

12. डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनची स्थापना कोणी केली ?

 
 
 
 

13. ………. मध्ये गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी ‘भारत सेवक समाज ‘ या संस्थेची स्थापना केली.

 
 
 
 

14. महात्मा फुले यांनी …….. मध्ये पुणे येथे पहिली मुलींची शाळा सुरू केली.

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणत्या संस्थेची स्थापना दादोबा पांडुरंग तर्खडकर यांनी केली ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

40 thoughts on “समाजसुधारकांच्या संस्था”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!