Free :

समाजसुधारकांची पुस्तके आणि वर्तमानपत्रे

ब्रिटिश प्रशासनाचे कायदे करार आणि परिषदा या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. महाराष्ट्र केसरी हे वृत्तपत्र ……… यांनी सुरू केले होते.

 
 
 
 

2. स्त्री-पुरुष तुलना या पुस्तकातून स्त्रियांवरील अन्यायाला कोणी वाचा फोडली ?

 
 
 
 

3. एक गाव एक पाणवठा’ या पुस्तकाचे लेखन खालीलपैकी कोणी केले ?

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. विकारविलसीत स्वराज्याच्या दिशेने वाटचाल गुलामगिरीचे शस्त्र हे ग्रंथ कोणत्या समाजसुधारकाने लिहिले ?

 
 
 
 

6. सार्वजनिक सत्यधर्म हे पुस्तक ……… यांनी लिहिले.

 
 
 
 

7. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा कोणता ग्रंथ त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाला ?

 
 
 
 

8. ………….. यांनी मराठी भाषेत सुरू केलेल्या वृत्तपत्राचे नाव ‘दर्पण’ होते.

 
 
 
 

9. ………. यांनी …………… हा ग्रंथ लिहिला.

 
 
 
 

10. मूकनायक हे पाक्षिक ……….. यांनी सुरू केले होते.

 
 
 
 

11. खाली दिलेला ग्रंथ कोणी लिहिला ते पर्यायातून निवडा.
सत्यार्थ प्रकाश

 
 
 
 

12. महात्मा फुले यांनी खालीलपैकी कोणता ग्रंथ लिहिला ?

 
 
 
 

13. शेतकऱ्याचा आसूड’ हे पुस्तक ……….. यांनी लिहिले.

 
 
 
 

14. आत्मवृत्त’ हे खालीलपैकी कोणाच्या आत्मचरित्राचे नाव आहे ?

 
 
 
 

15. बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले होते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

45 thoughts on “समाजसुधारकांची पुस्तके आणि वर्तमानपत्रे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!