Free :

राष्ट्रपती : राज्यघटना

राष्ट्रपती : राज्यघटना – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत काही वाद निर्माण झाला तर त्याचा निवाडा कोणाद्वारे केला जातो ?

 
 
 
 

2. राष्ट्रपती पदासाठी किमान वय किती असावे लागते ?

 
 
 
 

3. राष्ट्रपतीला दरमहा किती वेतन मिळते ?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) राष्ट्रपती पदाची निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोग घेतो.
विधान 2) राष्ट्रपती पदाची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोग घेतो.
विधान 3) राष्ट्रपती हा भारताचा सर्वोच्च घटनात्मक प्रमुख असतो.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणाची नेमणूक राष्ट्रपती द्वारे केली जाते ?

 
 
 
 

6. राष्ट्रपती त्यांच्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात ?

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

8. कलम ……. नुसार कोणत्याही व्यक्तीस झालेली शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे यालाच दयेचा अधिकार असे म्हणतात.

 
 
 
 

9. ……….. सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

 
 
 
 

10. राष्ट्रपतीला पदाची शपथ कोण देतात ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

58 thoughts on “राष्ट्रपती : राज्यघटना”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!