New Test

राज्यसभा

राज्यसभा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. राज्यसभेवर सर्वाधिक सदस्य कोणत्या राज्यातून निवडून जातात ?

 
 
 
 

2. राज्यसभा सदस्यांचा कालावधी किती वर्षाचा असतो ?

 
 
 
 

3. धनविधेयकास राज्यसभा जास्तीत जास्त किती दिवस रोखु शकते ?

 
 
 
 

4. घटना कलम …… नुसार राज्यसभेची तरतूद आहे.

 
 
 
 

5. …………. हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो.

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाते.
विधान 2) लोकसभेत मांडल्या गेलेल्या धनविधेयकात राज्यसभेला बदल करता येतो.

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

8. राज्यसभा सभापती / उपराष्ट्रपती त्यांच्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात ?

 
 
 
 

9. राज्यसभेचे दर दोन वर्षांनी …….. सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने निवडले जातात.

 
 
 
 

10. राज्यसभेची सदस्य संख्या किती आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

46 thoughts on “राज्यसभा”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!