New Test

राज्यसभा

राज्यसभा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. राज्यसभेचे दर दोन वर्षांनी …….. सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने निवडले जातात.

 
 
 
 

2. धनविधेयकास राज्यसभा जास्तीत जास्त किती दिवस रोखु शकते ?

 
 
 
 

3. राज्यसभा सदस्यांचा कालावधी किती वर्षाचा असतो ?

 
 
 
 

4. घटना कलम …… नुसार राज्यसभेची तरतूद आहे.

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

6. राज्यसभेची सदस्य संख्या किती आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. राज्यसभा सभापती / उपराष्ट्रपती त्यांच्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात ?

 
 
 
 

8. …………. हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो.

 
 
 
 

9. राज्यसभेवर सर्वाधिक सदस्य कोणत्या राज्यातून निवडून जातात ?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाते.
विधान 2) लोकसभेत मांडल्या गेलेल्या धनविधेयकात राज्यसभेला बदल करता येतो.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

46 thoughts on “राज्यसभा”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!