Free :

प्रश्नसंच 09 – Very IMP Question

1. दोन वर्तुळांच्या त्रिज्यांचे गुणोत्तर 3:4 आहे तर त्यांच्या परिघांचे गुणोत्तर किती ?

 
 
 
 

2. पाच अंकी मोठ्यात मोठ्या संख्येतून तीन अंकी लहानात लहान संख्या वजा केली तर येणाऱ्या उत्तरातील अंकांची बेरीज किती असेल ?

 
 
 
 

3. 4.75 भागिले 0.25 बरोबर किती ?

 
 
 
 

4. एक बोट 150 किमी अंतर प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने 15 तासात जाते आणि 95 किमी अंतर 5 तासात जाते तर प्रवाहाचा वेग किती असेल ?

 
 
 
 

5. एका त्रिकोणाचा पाया 12 सेमी व उंची 14 सेमी असेल तर त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ किती असेल ?

 
 
 
 

6. 280 मी लांबीची एक रेल्वेगाडी 144 km/hr इतक्या वेगाने प्रवास करीत असल्यास ती तिच्या मार्गातील एक बोगदा 30 सेकंदात ओलांडून जाते तर त्या बोगद्याची लांबी किती ?

 
 
 
 

7. 1250 ली. पाणी मावणाऱ्या टाकीचा 13/25 भाग पाण्याने भरलेला आहे तर त्या टाकीत अजून किती ली.पाणी मावेल ?

 
 
 
 

8. जर एका खेळाडूच्या 4 डावातील धावा अनुक्रमे 53 65 91 36 आहे तर त्याने पाचव्या डावात किती धावा कराव्यात म्हणजे त्याच्या पाच डावांची सरासरी 60 येईल ?

 
 
 
 

9. दोन संख्यांचा ल.सा.वि 432 आहे व म.सा.वि. 12 आहे त्यापैकी एक संख्या 48 असेल तर दुसरी संख्या कोणती ?

 
 
 
 

10. दोन संख्यांची बेरीज 54 व वजाबाकी 2 आहे तर त्या दोन्ही संख्यांचे गुणोत्तर किती ?

 
 
 
 

11. सुमेध व योगेश यांनी 6:5 या प्रमाणात भांडवल गुंतवून एक व्यवसाय सुरू केला त्याच्या मुदतीचे गुणोत्तर 2:3 असल्यास नफ्याचे गुणोत्तर काय असेल ?

 
 
 
 

12. 1800 चे 8% = 1200 चे किती टक्के ?

 
 
 
 

13. आशाचे उत्पन्न निशाच्या उत्पन्नापेक्षा 15% ने जास्त आहे तर निशाचे उत्पन्न आशाच्या उत्पन्नापेक्षा किती टक्क्याने कमी आहे ?

 
 
 
 

14. 15% पाणी असलेल्या 60 लीटर द्रावणात किती लीटर दूध ओतावे म्हणजे पाण्याचे प्रमाण 10% होईल ?

 
 
 
 

15. एक व्यापारी एका वस्तूच्या किंमतीवर 20% सुट देतो तरीही त्याला 16% नफा होतो जर त्या वस्तूची छापील किंमत 1160 रुपये असेल तर त्या वस्तूची खरी किंमत किती?

 
 
 
 

16. एका वर्तुळाचे क्षेत्रफळ 1386 चौ.सेमी आहे तर त्याचा परिघ किती ?

 
 
 
 

17. एका आयताची लांबी ही रुंदीच्या दुप्पट असून त्याची परिमिती 720 से.मी. आहे तर आयताचे क्षेत्रफळ किती ?

 
 
 
 

18. 7² + 7¹ + 7⁰ + 7³ = ?

 
 
 
 

19. टाकी रिकामी करणारा नळ आणि भरणारा नळ सोबत चालू ठेवला तर टाकी रिकामी होण्यास 10 तास वेळ लागतो जर पूर्ण भरलेली टाकी रिकामी करण्यास नळाला 6 तास वेळ लागत असेल तर पूर्ण रिकामी टाकी भरण्यास नळाला किती वेळ लागत असेल?

 
 
 
 

20. 12544 या संख्येचे वर्गमूळ किती ?

 
 
 
 

21. एका संख्येला 5 ने गुणण्याऐवजी 8 ने गुणले तेव्हा गुणाकार 51 ने वाढतो तर ती संख्या कोणती ?

 
 
 
 

22. एका संख्येच्या 1/7 पटीतून त्याच संख्येची 1/25 पट वजा केल्यास उत्तर 36 येते तर ती संख्या कोणती ?

 
 
 
 

23. सोडवा.

 
 
 
 

24. पर्यायात दिलेल्या पैकी सर्वात मोठा अपूर्णांक कोणता?

 
 
 
 

25. M ही एक विषम संख्या आहे तर N च्या पूर्वीची सहावी सम संख्या कोणती ?

 
 
 
 

Question 1 of 25

Don`t copy text!