New Test

पुणे ग्रामीण पोलीस भरती 2023 ( चालू घडामोडी )

1. फाल्कन हेवी काय आहे?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या कंपनीला एलोन मस्क यांनी विकत घेतली आहे?

 
 
 
 

3. UPI चा फुल फॉर्म काय आहे?

 
 
 
 

4. जागतिक महिला दिन खालीलपैकी कोणत्या दिवशी असतो?

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोण G20 चा सदस्य नाही?

 
 
 
 

6. चॅट जीपीटी कशाशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

7. NATGRID कशाशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 7


4 thoughts on “पुणे ग्रामीण पोलीस भरती 2023 ( चालू घडामोडी )”

  1. प्रमोद जाधव

    मला यामध्ये पैकी च्या मार्क्स मिळाले

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!