Free :

पुणे ग्रामीण पोलीस भरती 2023 ( चालू घडामोडी )

1. खालीलपैकी कोण G20 चा सदस्य नाही?

 
 
 
 

2. फाल्कन हेवी काय आहे?

 
 
 
 

3. जागतिक महिला दिन खालीलपैकी कोणत्या दिवशी असतो?

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणत्या कंपनीला एलोन मस्क यांनी विकत घेतली आहे?

 
 
 
 

5. NATGRID कशाशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

6. UPI चा फुल फॉर्म काय आहे?

 
 
 
 

7. चॅट जीपीटी कशाशी संबंधित आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 7


13 thoughts on “पुणे ग्रामीण पोलीस भरती 2023 ( चालू घडामोडी )”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!