New Test

प्राणिशास्त्र महत्त्वाचे मुद्दे

प्राणिशास्त्र महत्त्वाचे मुद्दे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. हत्ती हा ……………. प्राणी आहे.

 
 
 
 

2. यकृत ही ग्रंथी …………. प्राण्यांमध्येच असते.

 
 
 
 

3. अपृष्ठवंशीय प्राण्यांचे शरीर ……….. असते.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) ज्या प्राण्यांमध्ये पाठीचा कणा असतो त्यांना पृष्ठवंशीय प्राणी असे म्हणतात.
विधान 2) पाण्यात व जमिनीवर या दोन्ही ठिकाणी राहणार्‍या प्राण्यांना उभयचर म्हणतात

 
 
 
 

5. जागतिक बेडूक संरक्षण दिन केव्हा असतो?

 
 
 
 

6. हवेत उडणारा एकमेव सस्तन प्राणी कोणता?

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
1) माशांच्या(मासा) शरीरावर खवले असतात.
2)श्वास घेण्यासाठी मासे कल्ल्यांचा वापर करतात.
3) मत्स्य वर्गातील प्राणी अपृष्ठवंशीय असतात.

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता प्राणी हा सरपटणारा नाही?

 
 
 
 

9. ऑर्निथोलॉजी म्हणजे – ?

 
 
 
 

10. कोळी या सजीवास किती पाय असतात?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

13 thoughts on “प्राणिशास्त्र महत्त्वाचे मुद्दे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!