New Test

पंतप्रधान

पंतप्रधान – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. पंतप्रधान खालीलपैकी कोणाला जबाबदार असतात ?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

3. पंतप्रधान त्यांच्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात ?

 
 
 
 

4. नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष ………… असतात.

 
 
 
 

5. ………….. च्या सल्ल्याने राष्ट्रपती लोकसभा बरखास्त करू शकतात.

 
 
 
 

6. पंतप्रधान पदासाठी किमान वय ……. पूर्ण असावे लागते.

 
 
 
 

7. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते ?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) पंतप्रधान हा देशाचा वास्तविक शासनप्रमुख असतो.
विधान 2) पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

 
 
 
 

9. घटना कलम …… नुसार राष्ट्रपतीला कार्यात मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल अशी तरतूद आहे.

 
 
 
 

10. पंतप्रधान हे ………. आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करतात.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

66 thoughts on “पंतप्रधान”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!