New Test

पंचायत समिती

1. गटविकास अधिकाऱ्यावर नजीकचे नियंत्रण कोणाचे असते?

 
 
 
 

2. गटविकास अधिकारी (BDO) यातील D चे पूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

3. पंचायत समितीच्या वर्षभरातून एकूण किती बैठका घेणे अनिवार्य आहे?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1)पंचायत समितीची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने घेतली जाते.
विधान 2) पंचायत समितीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव आहे.
विधान 3) पंचायत समितीच्या मतदारसंघास गण असे म्हणतात.

 
 
 
 

5. पंचायत समितीत महिलांना ……… आरक्षण असते.

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) पंचायत समितीचा आरक्षणाचा कोटा राज्य शासन जाहीर करते.
विधान 2) पंचायत समितीचा आरक्षणाचा कोटा केंद्रशासन जाहीर करते.

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
विधान 1)पंचायत समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
विधान 2)पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.

 
 
 
 

8. गटविकास अधिकाऱ्याचे कार्य कोणते आहे ते खालील पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. ……….. हा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्यातील दुवा असतो.

 
 
 
 

10. पंचायत समिती सभापती व उपसभापती या दोघांचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?

 
 
 
 

11. पंचायत समितीचा प्रशासन प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

12. पंचायत समिती सभापती पदासाठी उमेदवाराचे वय किती वर्ष पूर्ण असावे?

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. पंचायत समितीचा सत्ताधारी प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

15. महाराष्ट्रात पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा ………… रोजी अस्तित्वात आल्या.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

20 thoughts on “पंचायत समिती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!