New Test

पंचायत समिती

1. गटविकास अधिकाऱ्याचे कार्य कोणते आहे ते खालील पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1)पंचायत समितीची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने घेतली जाते.
विधान 2) पंचायत समितीमध्ये मागासवर्गीयांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव आहे.
विधान 3) पंचायत समितीच्या मतदारसंघास गण असे म्हणतात.

 
 
 
 

3. पंचायत समितीचा सत्ताधारी प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

4. पंचायत समिती सभापती व उपसभापती या दोघांचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?

 
 
 
 

5. पंचायत समिती सभापती पदासाठी उमेदवाराचे वय किती वर्ष पूर्ण असावे?

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.
विधान 1)पंचायत समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
विधान 2)पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.

 
 
 
 

7. पंचायत समितीत महिलांना ……… आरक्षण असते.

 
 
 
 

8. पंचायत समितीचा प्रशासन प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

9. महाराष्ट्रात पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा ………… रोजी अस्तित्वात आल्या.

 
 
 
 

10. गटविकास अधिकारी (BDO) यातील D चे पूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

11. पंचायत समितीच्या वर्षभरातून एकूण किती बैठका घेणे अनिवार्य आहे?

 
 
 
 

12. ……….. हा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्यातील दुवा असतो.

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. गटविकास अधिकाऱ्यावर नजीकचे नियंत्रण कोणाचे असते?

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) पंचायत समितीचा आरक्षणाचा कोटा राज्य शासन जाहीर करते.
विधान 2) पंचायत समितीचा आरक्षणाचा कोटा केंद्रशासन जाहीर करते.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

20 thoughts on “पंचायत समिती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!