New Test

पंचायत राज टेस्ट 01

पंचायत राज – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष त्यांचा राजीनामा कोणाकडे देवू शकतात?

 
 
 
 

2. पंचायत समितीची निवडणूक कोणत्या पद्धतीने घेतली जाते?

 
 
 
 

3. पंचायत समितीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ …….. वर्षांचा असतो.

 
 
 
 

4. महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था …………. ला सुरू झाली.

 
 
 
 

5. सरपंच पदासाठी खालीलपैकी कोणती पात्रता आहे?

 
 
 
 

6. पंचायत समितीचा सत्ताधारी प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

7. ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्ष ……… असतात.

 
 
 
 

8. ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर …….. वर्षांनी होते.

 
 
 
 

9. गटविकास अधिकाऱ्यावर नजिकचे नियंत्रण कोणाचे असते?

 
 
 
 

10. जिल्हा परिषदेमध्ये एक स्थायी समिती आणि ……. विषय समित्या असतात.

 
 
 
 

11. ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना ……. टक्के आरक्षण आहे.

 
 
 
 

12. पंचायत राजचा स्वीकार करणारे देशातील पहिले राज्य कोणते आहे?

 
 
 
 

13. जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो?

 
 
 
 

14. ग्रामसेवकाची नेमणुक …………… करतात.

 
 
 
 

15. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम …… नुसार ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात येते.

 
 
 
 


ही टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली ? आणखी कोणत्या विषयावर तुम्हाला टेस्ट हवी आहे हे कमेंट मध्ये नक्की कळवा

8 thoughts on “पंचायत राज टेस्ट 01”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!