New Test

नीती आयोग

नीती आयोग – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कोण आहे?

 
 
 
 

2. निती (NITI) आयोगातील T चे संपुर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

3. निती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष ……….. असतात.

 
 
 
 

4. निती आयोगाचे पहिले अध्यक्ष कोण आहे?

 
 
 
 

5. निती आयोगाची स्थापना 1 जानेवारी ………. रोजी झाली.

 
 
 
 

6. निती आयोगाच्या उपाध्यक्षाची नेमणूक कोणाद्वारे केली जाते?

 
 
 
 

7. निती आयोगाचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

8. निती आयोग ही ………. पातळीवरील संस्था आहे.

 
 
 
 

9. निती आयोगाच्या नियामक परिषदेची पहिली बैठक केव्हा झाली?

 
 
 
 

10. निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष : ? : : निती आयोगाचे सध्याचे उपाध्यक्ष : राजीव कुमार

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

26 thoughts on “नीती आयोग”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!