New Test

नातेसंबंध भाग 02

1. एका स्त्रीची ओळख करून देताना गणेश म्हणाला ही माझ्या मावस बहिणीच्या आईची वहिनी आहे तर ती स्त्री गणेशची कोण असेल ?

 
 
 
 

2. यश साईच्या आत्याला आई म्हणतो तर साईच्या बहिणीचा चुलता यशच्या आईचा कोण असेल ?

 
 
 
 

3. सोनालीची आई सानिकाच्या वडिलांची वहिनी आहे तर सानिकाची आई सोनालीची कोण ?

 
 
 
 

4. केदारची मामेबहिण ऋतुराजच्या वडिलांची बायको आहे तर ऋतुराजचा मामा केदारचा कोण लागेल ?

 
 
 
 

5. राहुल स्नेहाला म्हणाला तुझ्या आईची एकुलती एक बहिण माझी मामी आहे तर तुझी मावशी माझ्या आईची कोण?

 
 
 
 

6. जयश्रीचा दीर रचनाचा भाऊ आहे तर रचनाच्या एकुलत्या एक दीराचा भाऊ जयश्रीच्या सासूचा कोण लागेल ?

 
 
 
 

7. श्रीकांत आणि विनोद हे दोघे भाऊ आहेत श्रीकांतची पुतणी ही विनोदच्या बहिणीला आत्या म्हणते तर विनोदची पुतणी श्रीकांतच्या बायकोला काय म्हणेल ?

 
 
 
 

8. प्रणवचे वडील केतकीच्या मामेसासऱ्यांचे जावई आहेत तर केतकीच्या सासूबाई आणि प्रणवची आई यांचे नाते काय असेल ?

 
 
 
 

9. लताच्या वहिनीचा मुलगा लताच्या आईच्या एकुलत्या एक मूलाचा कोण लागेल ?

 
 
 
 

10. अर्णवचे वडील रेश्माच्या वडिलांचे एकुलते एक जावई आहेत रेश्माची मुलगी अर्णवची छोटी बहिण आहे तर रेश्माची आई अर्णवच्या वडिलांची कोण ?

 
 
 
 

11. श्यामलला 2 बहिणी आहेत तिच्या लहान बहिणीच्या मामेभावाची आत्या ही तिच्या मोठ्या बहिणीची कोण असेल ?

 
 
 
 

12. विकासच्या चुलतीच्या नणंदेचा मुलगा हा विकासच्या वडिलांचा कोण लागेल ?

 
 
 
 

13. राधिका स्वराजला म्हणते तुझी आई माझ्या बहिणीची मामी लागते तर तुझी बहिण माझ्या बहिणीची कोण लागेल ?

 
 
 
 

14. प्रेरणा ही गौरवच्या मामाची मुलगी आहे श्वेता ही गौरव च्या आत्याची मुलगी आहे तर श्वेताच्या मामाची मुलगी प्रेरणाची कोण असेल ?

 
 
 
 

15. संदीपच्या बायकोच्या नणंदेची मुलगी ही संदीपची कोण लागेल ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

15 thoughts on “नातेसंबंध भाग 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!