New Test

नामाचा वचन विचार

नामाचा वचन विचार – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. अनेकवचनी शब्द निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) बिया हे एकवचनी नाम आहे.
विधान 2) दिशा या नामाचे अनेकवचनी रूप देखील दिशा हेच आहे.

 
 
 
 

3. दिलेल्या पर्यायातून एकवचनी शब्द निवडा.

 
 
 
 

4. दोन्ही वचनात ( एकवचन – अनेकवचन ) सारखीच
राहणारी नामांची रूपे कोणती ?

 
 
 
 

5. पर्यायातून अनेकवचनी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

6. एकवचनी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

7. पर्यायात दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन होत नाही ?

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडून खाली दिलेले वाक्य अर्थपूर्ण बनवा.
त्यांच्या घरी तीस ………… होत्या.

 
 
 
 

9. अनेकवचनाच्या प्रकाराबाबत पर्यायातून गटात न बसणारी जोडी शोधा.

 
 
 
 

10. पर्यायातून एकवचनी शब्द निवडा.

 
 
 
 

11. नामाच्या अंगी संख्या सुचवण्याचा जो गुणधर्म असतो त्याला ……. असे म्हणतात.

 
 
 
 

12. बोके’ या नामाचे वचन बदलून येणारे रूप सांगा.

 
 
 
 

13. दगड’ या शब्दाचे अनेकवचनी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन ‘ या ‘ कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

15. आ’ कारान्त पुल्लिंगी नामाचे अनेक वचन ‘ए’ कारान्त होते या नियमात बसणारा शब्द निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

37 thoughts on “नामाचा वचन विचार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!