Free :

नामाचा लिंगविचार

नामाचा लिंगविचार – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. युवा या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

2. घोडा या शब्दाचे नपुंसक लिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

3. भिन्न पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. जळू या शब्दाचे लिंग कोणते आहे ?

 
 
 
 

5. विरुद्धलिंगी शब्द निवडा.
व्याही

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. मीठभाकरी हा सामासिक शब्द …………. आहे.

 
 
 
 

8. दिलेल्या पर्यायातील कोणता शब्द तिन्ही लिंगात वापरला जातो ?

 
 
 
 

9. वाटेवर खंडोबाचे मंदिर आहे. – या वाक्यातील ‘ मंदिर ‘ हा शब्द ………. आहे.

 
 
 
 

10. सतरंज्या या शब्दाचे मुळ रूप लक्षात घेतल्यास त्याचे लिंग कोणते ?

 
 
 
 

11. माणुसकी या शब्दाचे लिंग पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

12. साधू या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

13. पर्यायातून नपुंसक लिंगी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर स्त्रीलिंगी आणि पुल्लिंगी असा दोन्ही प्रकारे होतो ?

 
 
 
 

15. खालील शब्दांपैकी स्त्रीलिंगी शब्द निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

23 thoughts on “नामाचा लिंगविचार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!