Free :

नामाचा लिंगविचार

नामाचा लिंगविचार – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. युवा या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

2. दिलेल्या पर्यायातील कोणता शब्द तिन्ही लिंगात वापरला जातो ?

 
 
 
 

3. सतरंज्या या शब्दाचे मुळ रूप लक्षात घेतल्यास त्याचे लिंग कोणते ?

 
 
 
 

4. घोडा या शब्दाचे नपुंसक लिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. साधू या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

7. वाटेवर खंडोबाचे मंदिर आहे. – या वाक्यातील ‘ मंदिर ‘ हा शब्द ………. आहे.

 
 
 
 

8. जळू या शब्दाचे लिंग कोणते आहे ?

 
 
 
 

9. खालील शब्दांपैकी स्त्रीलिंगी शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. भिन्न पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. मीठभाकरी हा सामासिक शब्द …………. आहे.

 
 
 
 

12. माणुसकी या शब्दाचे लिंग पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

13. विरुद्धलिंगी शब्द निवडा.
व्याही

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर स्त्रीलिंगी आणि पुल्लिंगी असा दोन्ही प्रकारे होतो ?

 
 
 
 

15. पर्यायातून नपुंसक लिंगी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

23 thoughts on “नामाचा लिंगविचार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!