New Test

नाम

नाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालीलपैकी कोणते भाववाचक नाम नाही ?

 
 
 
 

2. गाव या शब्दाचे भाववाचक नाम कोणते ?

 
 
 
 

3. पर्यायातून गटाबाहेरील पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. अयोग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. नामाचे क्रियापदात रूपांतर करून वाक्याचा अर्थ न बदलता वाक्य तयार करा.
बाबांचा आवाज ऐकून त्याच्या डोळ्यात पाणी आले.

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. एखाद्या समूहातून विशिष्ट घटक ओळखण्यासाठी ………. नाम वापरतात.

 
 
 
 

8. ढिगारा गंज कळप मोळी ही ……………. नामे आहे.

 
 
 
 

9. पर्यायातून सामान्य नाम ओळखा.

 
 
 
 

10. शत्रुत्व हा शब्द ………… नाम आहे.

 
 
 
 

11. तिचे वागणे मला आवडले नाही – या वाक्यातील ‘ वागणे ‘ हा शब्द …………. नाम आहे.

 
 
 
 

12. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) सामान्य नामाचे अनेकवचन होऊ शकते.
विधान 2) विशेष नामाचे अनेकवचन होत नाही.
विधान 3) भाववाचक नामाचे अनेकवचन होते.

 
 
 
 

13. दादा’ या शब्दाचे भाववाचक नाम कसे होईल ?

 
 
 
 

14. योग्य पर्याय निवडा.
विधान 1) विशेषनाचा उपयोग नामाप्रमाणे होत नाही.
विधान 2) वाक्याचा कर्ता व कर्म नाम असते.

 
 
 
 

15. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1) झाड 2) सोनाली 3) औदार्य 4) चांदी
गट ब – a) पदार्थवाचक नाम b) सामान्य नाम c) विशेष नाम d) भाववाचक नाम

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

25 thoughts on “नाम”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!