Free :

नाम

नाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. गाव या शब्दाचे भाववाचक नाम कोणते ?

 
 
 
 

2. पर्यायातून गटाबाहेरील पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.
विधान 1) विशेषनाचा उपयोग नामाप्रमाणे होत नाही.
विधान 2) वाक्याचा कर्ता व कर्म नाम असते.

 
 
 
 

5. एखाद्या समूहातून विशिष्ट घटक ओळखण्यासाठी ………. नाम वापरतात.

 
 
 
 

6. दादा’ या शब्दाचे भाववाचक नाम कसे होईल ?

 
 
 
 

7. अयोग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) सामान्य नामाचे अनेकवचन होऊ शकते.
विधान 2) विशेष नामाचे अनेकवचन होत नाही.
विधान 3) भाववाचक नामाचे अनेकवचन होते.

 
 
 
 

9. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1) झाड 2) सोनाली 3) औदार्य 4) चांदी
गट ब – a) पदार्थवाचक नाम b) सामान्य नाम c) विशेष नाम d) भाववाचक नाम

 
 
 
 

10. नामाचे क्रियापदात रूपांतर करून वाक्याचा अर्थ न बदलता वाक्य तयार करा.
बाबांचा आवाज ऐकून त्याच्या डोळ्यात पाणी आले.

 
 
 
 

11. तिचे वागणे मला आवडले नाही – या वाक्यातील ‘ वागणे ‘ हा शब्द …………. नाम आहे.

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणते भाववाचक नाम नाही ?

 
 
 
 

13. ढिगारा गंज कळप मोळी ही ……………. नामे आहे.

 
 
 
 

14. शत्रुत्व हा शब्द ………… नाम आहे.

 
 
 
 

15. पर्यायातून सामान्य नाम ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

28 thoughts on “नाम”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!