Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : मुंबई शहर

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणते विद्यापीठ मुंबई येथे आहे?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) मुंबई शहर जिल्हा मुंबई उपनगर जिल्ह्यापेक्षा क्षेत्रफळाने लहान आहे.
विधान 2) मुंबई शहर जिल्ह्याच्या तीनही बाजूंना समुद्राचे पाणी आहे.

 
 
 
 

4. खाली दिलेल्या पैकी कोणते महामंडळ मुंबई येथे नाही?

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या पैकी कोणती प्रेक्षणीय स्थळे मुंबई येथे आहे?

 
 
 
 

6. …………. मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

 
 
 
 

7. मुंबई शहराची ओळख खालीलपैकी कोणती आहे?

 
 
 
 

8. मुंबई शहर जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. मुंबई विद्यापीठाचे स्थापना वर्ष पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे ……….. अधिवेशन 1885 मध्ये मुंबई येथे भरले होते.

 
 
 
 

11. ………… मध्ये सुएझ कालवा सुरू झाल्यानंतर मुंबई हे भारताचे प्रवेशद्वार ठरले.

 
 
 
 

12. ………… स्मारक मुंबई येथे आहे.

 
 
 
 

13. मुंबई शहर …….. बेटांचे मिळून तयार झालेले आहे.

 
 
 
 

14. ………. या भौगोलिक विभागात मुंबई शहर येते.

 
 
 
 

15. बृहन्मुंबई जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात येऊन ………. मध्ये मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यांची निर्मिती केली गेली.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

127 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : मुंबई शहर”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!