Free :

मराठी Test No.05

1. वाक्पति शरत्काल हे शब्द कोणत्या संधीची उदाहरणे आहेत ?

 
 
 
 

2. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. पर्यायातील कोणता शब्द नत्र तत्पुरूष समासाचे उदाहरण नाही ?

 
 
 
 

4. आशाच्या पोळ्या लाटून झाल्या. – भविष्यकाळ करा.

 
 
 
 

5. भगवान या नामाचे स्त्रीलिंगी रूप ……… हे आहे.

 
 
 
 

6. विमानांचा : ताफा : : ताऱ्यांचा : ?

 
 
 
 

7. न्यूनत्वबोधक उभयान्वयी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

8. खालील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे ?
पाऊस पडला की लोक शेतातील कामाला सुरुवात करतात.

 
 
 
 

9. योग्य केवल प्रयोगी अव्ययाचा वाक्यात उपयोग करा.
………. ! फारच छान बातमी आहे ही.

 
 
 
 

10. पर्यायातून स्पर्श व्यंजन ओळखा.

 
 
 
 

11. पर्यायातून साधित शब्द ओळखा.

 
 
 
 

12. मराठीत मूळ सर्वनामे ……. असून त्यांपैकी फक्त …… सर्वनामे लिंगानुसार बदलतात.

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही ?

 
 
 
 

15. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

24 thoughts on “मराठी Test No.05”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!