Free :

मराठी Test No.05

1. भगवान या नामाचे स्त्रीलिंगी रूप ……… हे आहे.

 
 
 
 

2. न्यूनत्वबोधक उभयान्वयी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

3. वाक्पति शरत्काल हे शब्द कोणत्या संधीची उदाहरणे आहेत ?

 
 
 
 

4. आशाच्या पोळ्या लाटून झाल्या. – भविष्यकाळ करा.

 
 
 
 

5. पर्यायातून स्पर्श व्यंजन ओळखा.

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. खालील वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे ?
पाऊस पडला की लोक शेतातील कामाला सुरुवात करतात.

 
 
 
 

8. मराठीत मूळ सर्वनामे ……. असून त्यांपैकी फक्त …… सर्वनामे लिंगानुसार बदलतात.

 
 
 
 

9. योग्य केवल प्रयोगी अव्ययाचा वाक्यात उपयोग करा.
………. ! फारच छान बातमी आहे ही.

 
 
 
 

10. पर्यायातील कोणता शब्द नत्र तत्पुरूष समासाचे उदाहरण नाही ?

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. पर्यायातून साधित शब्द ओळखा.

 
 
 
 

13. पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही ?

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

15. विमानांचा : ताफा : : ताऱ्यांचा : ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

23 thoughts on “मराठी Test No.05”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!