Free :

मराठी Test No.04

1. चौदावे रत्न दाखवणे म्हणजे –

 
 
 
 

2. खालील विग्रहाच्या आधारे सामासिक शब्द तयार करा.
निघून गेलेले आहे बळ ज्यापासून तो.

 
 
 
 

3. दिलेल्या शब्दासाठी योग्य तो शब्दसमुह पर्यायातून निवडा.
दरवेशी

 
 
 
 

4. बटाटा हा शब्द ………. भाषेतून आला आहे.

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) पंचमी विभक्तीचा कारकार्थ अपादान हा होय.
विधान 2) त ई आ हे षष्ठी विभक्ती चे प्रत्यय आहेत.

 
 
 
 

6. पर्यायात दिलेल्या शब्दांपैकी शुद्ध शब्द कोणता ?

 
 
 
 

7. ज्ञ हे जोडाक्षर कसे तयार झाले आहे ?

 
 
 
 

8. रीती भूतकाळातील क्रियापद कोणते ?

 
 
 
 

9. तू फारच हुशार आहेस. – या वाक्याचे उद्गरार्थी वाक्यात रूपांतर करा.

 
 
 
 

10. पटपट ‘ या शब्दाची जात ओळखा.

 
 
 
 

11. साक्षी वर्गात कोण येऊन गेले ? – वाक्यात आलेले सर्वनाम ओळखा.

 
 
 
 

12. मनोरथ मनोराज्य मनोबल हे शब्द कोणत्या संधीची उदाहरणे आहेत ?

 
 
 
 

13. उंट या नामाचे स्त्रीलिंगी रूप कोणते ?

 
 
 
 

14. पर्यायातून एकवचनी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

34 thoughts on “मराठी Test No.04”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!