Free :

मराठी Test No.03

1. शब्दशक्ती एकूण किती आहे ?

 
 
 
 

2. पूर्ण भविष्यकालीन क्रियापद कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणता शब्द द्विगु समासाचे उदाहरण आहे ?

 
 
 
 

6. म्हण पूर्ण करा.
उकराल माती तर पिकतील …….

 
 
 
 

7. किळस वीट तिटकारा या भावनांचे वर्णन जेथे केलेले असते तिथे ……….. रस निर्माण होतो.

 
 
 
 

8. रिकाम्या जागेसाठी सर्वात अधिक योग्य शब्दाची निवड करा.
घर बंद असल्याकारणाने घरात खूप …… असतील.

 
 
 
 

9. अशुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. सारंग बागेत जातो आणि सर्व झाडांना पाणी घालतो. – वाक्याचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

11. अळवावरचे पाणी’ या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय आहे ?

 
 
 
 

12. कुंजर या शब्दाचा समानार्थी शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

13. खाली दिलेले जोडाक्षर कसे तयार झाले आहे ते सांगा.
श्र

 
 
 
 

14. …………. आणि …………. विभक्तीचे प्रत्यय सारखेच असतात.

 
 
 
 

15. पर्यायातून तत्सम नसलेला शब्द ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

19 thoughts on “मराठी Test No.03”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!