Free :

मराठी Test No.02

1. खालीलपैकी संयुक्त स्वर कोणता ?

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या म्हणीचा अर्थ सांगा. –
जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही.

 
 
 
 

3. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.
इतिश्री करणे.

 
 
 
 

4. दिलेल्या शब्दाचे लिंग ओळखा.
अबला

 
 
 
 

5. जर पाऊस थांबला तर आपण खरेदीला जाऊ.
हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे ?

 
 
 
 

6. बहुव्रीही समासाचे उदाहरण ओळखा.

 
 
 
 

7. आम्ही रोज सरावासाठी मैदानावर जातो. – चालू भूतकाळ करा.

 
 
 
 

8. खंडाजगी – या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. खालील वाक्यातील उद्देशविस्तार कोणता ?

पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी या वर्षी तुफान गर्दी असेल.

 
 
 
 

10. खाली दिलेल्या शब्दांपैकी प्रत्ययघटित शब्द ओळखा.

 
 
 
 

11. पर्यायातून तुलनावाचक शब्दयोगी अव्यय निवडा.

 
 
 
 

12. षण्मास ‘ – या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह निवडा.

 
 
 
 

13. हुकूम’ हा ……… शब्द आहे.

 
 
 
 

14. जेव्हा उपमेय उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखविले जाते तिथे कोणता अलंकार असतो ?

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

24 thoughts on “मराठी Test No.02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!