Free :

मराठी Test No.02

1. हुकूम’ हा ……… शब्द आहे.

 
 
 
 

2. पर्यायातून तुलनावाचक शब्दयोगी अव्यय निवडा.

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. आम्ही रोज सरावासाठी मैदानावर जातो. – चालू भूतकाळ करा.

 
 
 
 

5. बहुव्रीही समासाचे उदाहरण ओळखा.

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या म्हणीचा अर्थ सांगा. –
जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही.

 
 
 
 

7. दिलेल्या शब्दाचे लिंग ओळखा.
अबला

 
 
 
 

8. जर पाऊस थांबला तर आपण खरेदीला जाऊ.
हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे ?

 
 
 
 

9. खाली दिलेल्या शब्दांपैकी प्रत्ययघटित शब्द ओळखा.

 
 
 
 

10. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.
इतिश्री करणे.

 
 
 
 

11. खंडाजगी – या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

12. जेव्हा उपमेय उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखविले जाते तिथे कोणता अलंकार असतो ?

 
 
 
 

13. षण्मास ‘ – या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह निवडा.

 
 
 
 

14. खालील वाक्यातील उद्देशविस्तार कोणता ?

पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी या वर्षी तुफान गर्दी असेल.

 
 
 
 

15. खालीलपैकी संयुक्त स्वर कोणता ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

23 thoughts on “मराठी Test No.02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!