New Test

मराठी Test No.02

1. खालीलपैकी संयुक्त स्वर कोणता ?

 
 
 
 

2. आम्ही रोज सरावासाठी मैदानावर जातो. – चालू भूतकाळ करा.

 
 
 
 

3. खालील वाक्यातील उद्देशविस्तार कोणता ?

पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी या वर्षी तुफान गर्दी असेल.

 
 
 
 

4. षण्मास ‘ – या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह निवडा.

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.
इतिश्री करणे.

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या शब्दांपैकी प्रत्ययघटित शब्द ओळखा.

 
 
 
 

7. दिलेल्या शब्दाचे लिंग ओळखा.
अबला

 
 
 
 

8. जर पाऊस थांबला तर आपण खरेदीला जाऊ.
हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे ?

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. बहुव्रीही समासाचे उदाहरण ओळखा.

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या म्हणीचा अर्थ सांगा. –
जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही.

 
 
 
 

12. जेव्हा उपमेय उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखविले जाते तिथे कोणता अलंकार असतो ?

 
 
 
 

13. पर्यायातून तुलनावाचक शब्दयोगी अव्यय निवडा.

 
 
 
 

14. हुकूम’ हा ……… शब्द आहे.

 
 
 
 

15. खंडाजगी – या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

22 thoughts on “मराठी Test No.02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!