New Test

महत्वाच्या कृषी संशोधन संस्था

महत्वाच्या कृषी संशोधन संस्था – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. ठिकाण सांगा.
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद

 
 
 
 

2. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. मोसंबी संशोधन केंद्र श्रीरामपूर येथे आहे श्रीरामपूर तालुका ……… जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

4. रायगड जिल्ह्यात ……… संशोधन केंद्र आहे.

 
 
 
 

5. पर्यायातून ठिकाण निवडा.
महाराष्ट्र राज्य लसूण संशोधन केंद्र – ?

 
 
 
 

6. भारतीय कुरण व चारा संशोधन केंद्र कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

7. रायगड जिल्ह्यातील ……….. येथे तांदूळ संशोधन केंद्र आहे.

 
 
 
 

8. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ ……… येथे आहे.

 
 
 
 

9. परभणी जिल्ह्यात असलेल्या कृषी विद्यापीठाचे नाव पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. तेलबिया संशोधन केंद्र : जळगाव : : संत्रा संशोधन केंद्र : ?

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) गुळ संशोधन केंद्र कोल्हापूर येथे आहे.
विधान 2) गहू संशोधन केंद्र नाशिक येथे आहे.
विधान 3) भारतीय कृषी संशोधन संस्था मुंबई येथे आहे.

 
 
 
 

12. जळगाव जिल्ह्यातील ……… येथे केळी संशोधन केंद्र आहे.

 
 
 
 

13. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ कोठे आहे ?

 
 
 
 

14. रत्नागिरी येथे खालील पैकी कोणते कृषी विद्यापीठ आहे ?

 
 
 
 

15. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ ……….. येथे आहे.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

10 thoughts on “महत्वाच्या कृषी संशोधन संस्था”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!