New Test

राज्यांचे महत्वाचे सण उत्सव

राज्यांचे महत्वाचे सण उत्सव – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. ओणम हा सण ……… राज्याशी सबंधित आहे.

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या विधानातून योग्य ते विधान निवडा.

 
 
 
 

3. बैशाखी हा सण खालीलपैकी कोणत्या राज्यात साजरा होतो?

 
 
 
 

4. दुर्गापुजा : पश्चिम बंगाल : : पोंगल : ?

 
 
 
 

5. बिहू हा ……… राज्याचा प्रमुख सण आहे.

 
 
 
 

6. नागालँड मध्ये खालील पैकी कोणता सण साजरा करण्यात येतो?

 
 
 
 

7. खर्ची पूजा हा खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या राज्याचा लोकप्रिय सण आहे?

 
 
 
 

8. फूल देई …………. राज्याचा प्रमुख सण आहे.

 
 
 
 

9. काळा घोडा फेस्टिवल कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो?

 
 
 
 

10. लाई हरोबा हा …….. राज्याचा प्रमुख सण आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!