Free :

राज्यांचे महत्वाचे सण उत्सव

राज्यांचे महत्वाचे सण उत्सव – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. काळा घोडा फेस्टिवल कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो?

 
 
 
 

2. ओणम हा सण ……… राज्याशी सबंधित आहे.

 
 
 
 

3. दुर्गापुजा : पश्चिम बंगाल : : पोंगल : ?

 
 
 
 

4. फूल देई …………. राज्याचा प्रमुख सण आहे.

 
 
 
 

5. बैशाखी हा सण खालीलपैकी कोणत्या राज्यात साजरा होतो?

 
 
 
 

6. नागालँड मध्ये खालील पैकी कोणता सण साजरा करण्यात येतो?

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या विधानातून योग्य ते विधान निवडा.

 
 
 
 

8. लाई हरोबा हा …….. राज्याचा प्रमुख सण आहे.

 
 
 
 

9. बिहू हा ……… राज्याचा प्रमुख सण आहे.

 
 
 
 

10. खर्ची पूजा हा खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या राज्याचा लोकप्रिय सण आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!