New Test

महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2

महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2 या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. सणांचे शहर म्हणून कोणत्या शहराला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रातील ……. शहराला क्वीन ऑफ डेक्कन म्हणून ओळखतात.

 
 
 
 

4. सरोवरांचे शहर : श्रीनगर : : साल्ट सिटी : ?

 
 
 
 

5. राजस्थानचे शिमला : माऊंट अबू : : राजस्थानचे हृदय : ?

 
 
 
 

6. खाली दिलेले टोपणनाव कोणत्या शहराचे आहे ?
बगीच्याचे शहर

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. सुपर प्रसारीत नगर अशी ओळख ……. ची आहे.

 
 
 
 

9. ……… म्हणजे भारताचे टॉलिवूड.

 
 
 
 

10. मध्य प्रदेश ला कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जाते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

16 thoughts on “महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2”

  1. Российское правительство никак не собирается распространяться собственным гражданам, что в свою очередь именно они сейчас более сотни дней отсылают на гибель свойских военных в безумной войне противу Украины.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!