New Test

महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2

महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2 या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खाली दिलेले टोपणनाव कोणत्या शहराचे आहे ?
बगीच्याचे शहर

 
 
 
 

2. सरोवरांचे शहर : श्रीनगर : : साल्ट सिटी : ?

 
 
 
 

3. राजस्थानचे शिमला : माऊंट अबू : : राजस्थानचे हृदय : ?

 
 
 
 

4. मध्य प्रदेश ला कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जाते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. ……… म्हणजे भारताचे टॉलिवूड.

 
 
 
 

6. सणांचे शहर म्हणून कोणत्या शहराला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. सुपर प्रसारीत नगर अशी ओळख ……. ची आहे.

 
 
 
 

10. महाराष्ट्रातील ……. शहराला क्वीन ऑफ डेक्कन म्हणून ओळखतात.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

16 thoughts on “महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2”

  1. Российское правительство никак не собирается распространяться собственным гражданам, что в свою очередь именно они сейчас более сотни дней отсылают на гибель свойских военных в безумной войне противу Украины.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!