Free :

महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2

महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2 या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. मध्य प्रदेश ला कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जाते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

3. सुपर प्रसारीत नगर अशी ओळख ……. ची आहे.

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. राजस्थानचे शिमला : माऊंट अबू : : राजस्थानचे हृदय : ?

 
 
 
 

6. महाराष्ट्रातील ……. शहराला क्वीन ऑफ डेक्कन म्हणून ओळखतात.

 
 
 
 

7. सरोवरांचे शहर : श्रीनगर : : साल्ट सिटी : ?

 
 
 
 

8. सणांचे शहर म्हणून कोणत्या शहराला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

9. ……… म्हणजे भारताचे टॉलिवूड.

 
 
 
 

10. खाली दिलेले टोपणनाव कोणत्या शहराचे आहे ?
बगीच्याचे शहर

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

16 thoughts on “महत्वाचे शहर आणि त्यांची टोपणनावे : भाग 2”

  1. Российское правительство никак не собирается распространяться собственным гражданам, что в свою очередь именно они сейчас более сотни дней отсылают на гибель свойских военных в безумной войне противу Украины.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!