New Test

महसूल प्रशासन

1. ………. विभाग पोलिस प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या गाव पातळीवरील पोलिस पाटलाची नेमणूक करतो.

 
 
 
 

2. मंडळ अधिकाऱ्यास ग्रामीण भागात ………. असे म्हणतात.

 
 
 
 

3. विभागीय आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात किती जिल्हे असतात?

 
 
 
 

4. ………… पासून महाराष्ट्र राज्यात महसूल वर्ष सुरू होते.

 
 
 
 

5. तहसीलदारास ………… असेही म्हटले जाते.

 
 
 
 

6. महसूल प्रशासनातील पदांनुसार उतरता क्रम लावा.
1)तहसीलदार 2)मंडळ अधिकारी 3)जिल्हाधिकारी 4)तलाठी 5) प्रांताधिकारी 6) कोतवाल
7)विभागीय आयुक्त

 
 
 
 

7. अमरावती विभाग : पाच जिल्हे : : ? : सहा जिल्हे

 
 
 
 

8. एक महसुली मंडळ म्हणजे ……. तलाठी सजांचे एकत्रित क्षेत्र ( सर्कल).

 
 
 
 

9. ………… या महसूल विभागात जास्त जिल्हे येतात.

 
 
 
 

10. अकोला हा जिल्हा कोणत्या महसूल विभागात येतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

70 thoughts on “महसूल प्रशासन”

    1. Chavan Mohan Pandu

      प्रत्येक वेळी प्रश्न सोडवताना नीट समजत नाही.. टायपिंग मिस्टेक भरपूर दिसत आहे.. अस वाटते की सोडून द्यावा.. सराव करणे सोडून द्यावा अस वाटत आहे.. सारखा असच अडचण येत असेल तर काय उपयोग..

      1. Chavan sir तुमचा WhatsApp no share करा…सागर सर तुम्हाला contact करतील.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!