Free :

महसूल प्रशासन

1. महसूल प्रशासनातील पदांनुसार उतरता क्रम लावा.
1)तहसीलदार 2)मंडळ अधिकारी 3)जिल्हाधिकारी 4)तलाठी 5) प्रांताधिकारी 6) कोतवाल
7)विभागीय आयुक्त

 
 
 
 

2. मंडळ अधिकाऱ्यास ग्रामीण भागात ………. असे म्हणतात.

 
 
 
 

3. ………… या महसूल विभागात जास्त जिल्हे येतात.

 
 
 
 

4. तहसीलदारास ………… असेही म्हटले जाते.

 
 
 
 

5. विभागीय आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात किती जिल्हे असतात?

 
 
 
 

6. अकोला हा जिल्हा कोणत्या महसूल विभागात येतो?

 
 
 
 

7. ………. विभाग पोलिस प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या गाव पातळीवरील पोलिस पाटलाची नेमणूक करतो.

 
 
 
 

8. अमरावती विभाग : पाच जिल्हे : : ? : सहा जिल्हे

 
 
 
 

9. ………… पासून महाराष्ट्र राज्यात महसूल वर्ष सुरू होते.

 
 
 
 

10. एक महसुली मंडळ म्हणजे ……. तलाठी सजांचे एकत्रित क्षेत्र ( सर्कल).

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

70 thoughts on “महसूल प्रशासन”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!