Free :

महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग

महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. हृदयाची स्पंदने ऐकण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो?

 
 
 
 

2. भुकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी …………… चा वापर होतो.

 
 
 
 

3. प्रकाशाची तीव्रता मोजण्यासाठी खालील पैकी कोणते उपकरण वापरतात?

 
 
 
 

4. ऑडिओमीटर : ध्वनीची तीव्रता मोजणे : : कॅलरी मीटर : ?

 
 
 
 

5. फॅदोमीटर हे उपकरण कशासाठी वापरले जाते?

 
 
 
 

6. लॅक्टोमीटरचा उपयोग …………. होतो.

 
 
 
 

7. पाश्‍चरायझर यंत्राचा वापर कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

8. वाहनांचा वेग मोजण्यासाठी ओडोमीटर वापरतात तर वाऱ्याचा वेग मोजण्यासाठी ………….. वापरतात.

 
 
 
 

9. भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी खालीलपैकी कोणते उपकरण वापरतात?

 
 
 
 

10. हवेचा दमटपणा मोजण्यासाठी …………….. नावाचे उपकरण वापरतात.

 
 
 
 

11. रडारचा वापर –

 
 
 
 

12. थर्मामीटरचा उपयोग कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

13. सुक्ष्म अंतर मोजायचे असल्यास खालीलपैकी कोणत्या उपकरणाचा आधार घ्याल?

 
 
 
 

14. ॲमीटरचा वापर कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
1)सूक्ष्म वस्तूंचे निरीक्षण करण्यासाठी मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो.
2) द्रव व घन पदार्थ एकत्र करण्यासाठी शेकरचा वापर करतात.

 
 
 
 

1 thought on “महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!