New Test

महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग

महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी खालीलपैकी कोणते उपकरण वापरतात?

 
 
 
 

2. पाश्‍चरायझर यंत्राचा वापर कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
1)सूक्ष्म वस्तूंचे निरीक्षण करण्यासाठी मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो.
2) द्रव व घन पदार्थ एकत्र करण्यासाठी शेकरचा वापर करतात.

 
 
 
 

4. थर्मामीटरचा उपयोग कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

5. रडारचा वापर –

 
 
 
 

6. वाहनांचा वेग मोजण्यासाठी ओडोमीटर वापरतात तर वाऱ्याचा वेग मोजण्यासाठी ………….. वापरतात.

 
 
 
 

7. हवेचा दमटपणा मोजण्यासाठी …………….. नावाचे उपकरण वापरतात.

 
 
 
 

8. भुकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी …………… चा वापर होतो.

 
 
 
 

9. फॅदोमीटर हे उपकरण कशासाठी वापरले जाते?

 
 
 
 

10. हृदयाची स्पंदने ऐकण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो?

 
 
 
 

11. सुक्ष्म अंतर मोजायचे असल्यास खालीलपैकी कोणत्या उपकरणाचा आधार घ्याल?

 
 
 
 

12. लॅक्टोमीटरचा उपयोग …………. होतो.

 
 
 
 

13. ॲमीटरचा वापर कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

14. प्रकाशाची तीव्रता मोजण्यासाठी खालील पैकी कोणते उपकरण वापरतात?

 
 
 
 

15. ऑडिओमीटर : ध्वनीची तीव्रता मोजणे : : कॅलरी मीटर : ?

 
 
 
 

1 thought on “महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!