New Test

महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग

महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. प्रकाशाची तीव्रता मोजण्यासाठी खालील पैकी कोणते उपकरण वापरतात?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
1)सूक्ष्म वस्तूंचे निरीक्षण करण्यासाठी मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो.
2) द्रव व घन पदार्थ एकत्र करण्यासाठी शेकरचा वापर करतात.

 
 
 
 

3. ऑडिओमीटर : ध्वनीची तीव्रता मोजणे : : कॅलरी मीटर : ?

 
 
 
 

4. रडारचा वापर –

 
 
 
 

5. लॅक्टोमीटरचा उपयोग …………. होतो.

 
 
 
 

6. सुक्ष्म अंतर मोजायचे असल्यास खालीलपैकी कोणत्या उपकरणाचा आधार घ्याल?

 
 
 
 

7. पाश्‍चरायझर यंत्राचा वापर कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

8. ॲमीटरचा वापर कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

9. भुकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी …………… चा वापर होतो.

 
 
 
 

10. थर्मामीटरचा उपयोग कशासाठी केला जातो?

 
 
 
 

11. फॅदोमीटर हे उपकरण कशासाठी वापरले जाते?

 
 
 
 

12. हवेचा दमटपणा मोजण्यासाठी …………….. नावाचे उपकरण वापरतात.

 
 
 
 

13. वाहनांचा वेग मोजण्यासाठी ओडोमीटर वापरतात तर वाऱ्याचा वेग मोजण्यासाठी ………….. वापरतात.

 
 
 
 

14. भूगर्भातील पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी खालीलपैकी कोणते उपकरण वापरतात?

 
 
 
 

15. हृदयाची स्पंदने ऐकण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो?

 
 
 
 

1 thought on “महत्वाचे उपकरणे आणि उपयोग”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!