New Test

महत्वाचे पदे/संस्था आणि त्यांचे कार्यकाळ

महत्वाचे पदे/संस्था आणि त्यांचे कार्यकाळ – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. महान्यायवादी ……….. पदावर राहू शकतात.

 
 
 
 

2. राज्यपाल ……………… पदावर राहू शकतात.

 
 
 
 

3. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ……. वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात.

 
 
 
 

4. लोकसभा अध्यक्ष : 5 वर्ष : : ? : 5 वर्ष

 
 
 
 

5. महालेखापाल पदाचा कार्यकाळ पर्यायातुन निवडा.

 
 
 
 

6. राज्याच्या इतर मंत्र्यांचा कार्यकाळ किती वर्ष असतो?

 
 
 
 

7. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A – 1) विधानपरिषद सदस्य 2) राज्यसभा उपाध्यक्ष 3) कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधिश
गट B – a) 5 वर्ष b) 60 वर्षापर्यंत c) 6 वर्ष

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या पदाचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो?

 
 
 
 

9. केंद्रीय मंत्र्यांचा कार्यकाळ किती वर्ष असतो?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) लोकसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 5 वर्ष असतो.
विधान 2) राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ 5 वर्ष असतो.

 
 
 
 

11. कार्यकाळ सांगा.
विधानपरीषद –

 
 
 
 

12. कार्यकाळ सांगा.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश – ?

 
 
 
 

13. राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो?

 
 
 
 

14. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

18 thoughts on “महत्वाचे पदे/संस्था आणि त्यांचे कार्यकाळ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!