New Test

महाराष्ट्रातील महामंडळे आणि संस्था

महाराष्ट्रातील महामंडळे आणि संस्था – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या. चे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

2. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ : ? : : महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित : मुंबई

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) विद्युत निर्मिती व पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ कार्य करते.

विधान 2) महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक उद्योगांच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक महामंडळ कार्य करते.

 
 
 
 

4. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र …………येथे 1985 साली स्थापण्यात आले.

 
 
 
 

5. खालील पर्यायातून चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

6. मुंबई हे मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या महामंडळाचे आहे?

 
 
 
 

7. मराठवाडा विकास महामंडळाची स्थापना 1967 साली …………… येथे झाली.

 
 
 
 

8. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाची स्थापना (MSEB) कोणत्या वर्षी करण्यात आली?

 
 
 
 

9. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कशासाठी कार्य करते?

 
 
 
 

10. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)
चे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

11. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

12. 1966 साली महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळाची स्थापना ………….. येथे करण्यात आली.

 
 
 
 

13. नागपूर हे मुख्यालय असलेले महामंडळ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट कोठे आहे?

 
 
 
 

15. महाराष्ट्रात पर्यटन सुविधा देण्यासाठी तसेच पर्यटन विकासाचे काम करण्यासाठी कोणत्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली?

 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!