New Test

महाराष्ट्र – महत्वाची माहिती [ Maharashtra General Knowledge ]

महाराष्ट्र – महत्वाची माहिती [ General Knowledge of Maharashtra ] : आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे सर्व वैशिष्टये आपल्याला माहित असले पाहिजे . महाराष्ट्र राज्याबद्दलच्या सर्व महत्वाच्या तथ्यांवर आधारित टेस्ट part 1 आज सोडवा

1. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ किती आहे?

 
 
 
 

2. महाराष्ट्र राज्याचे स्थान ………..

 
 
 
 

3. महाराष्ट्राच्या उत्तरेस असलेली राज्य पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. महाराष्ट्रात विधानसभा मतदारसंघाची संख्या किती आहे?

 
 
 
 

5. आर्थिक पाहणी अहवाल 2018 नुसार महाराष्ट्रात एकूण किती पंचायत समित्या आहे?

 
 
 
 

6. कोकण या प्रशासकीय विभागात खालील पैकी कोणता जिल्हा येत नाही?

 
 
 
 

7. महाराष्ट्रात एकूण………जिल्हा परिषदा आहे.

 
 
 
 

8. महाराष्ट्राच्या दक्षिणेस कोणती राज्ये आहेत?

 
 
 
 

9. गडचिरोली हा जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात मोडतो?

 
 
 
 

10. महाराष्ट्र राज्याचे एकूण ………. प्रशासकीय विभाग आहेत

 
 
 
 

11. सर्वात जास्त जिल्हे महाराष्ट्राच्या कोणत्या प्रशासकीय विभागात आहे?

 
 
 
 

12. महाराष्ट्र राज्याला किती किमी चा समुद्र किनारा लाभला आहे?

 
 
 
 

13. महाराष्ट्राची उपराजधानी…………….ही आहे.

 
 
 
 

14. महाराष्ट्र राज्यात एकुण किती जिल्हे आहे?

 
 
 
 

15. ………………ही महाराष्ट्र राज्याची राजधानी आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15

6 thoughts on “महाराष्ट्र – महत्वाची माहिती [ Maharashtra General Knowledge ]”

    1. धन्यवाद.
      तुम्हाला आणखी कोणत्या विषयाचे प्रश्न हवे ते सुद्धा कळवा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!