New Test

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखरे

महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखरे- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा .

1. अमरावती जिल्ह्यात असलेले शिखर पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणते शिखर पुणे जिल्ह्यात नाही ?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

4. नाशिक : सप्तशृंगी : : अहमदनगर : ?

 
 
 
 

5. साल्हेर शिखर नाशिक जिल्ह्यातील …….. या तालुक्यात आहे.

 
 
 
 

6. अहमदनगर जिल्ह्यात असलेले ……….. हे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर आहे

 
 
 
 

7. कळसूबाई शिखराची उंची किती आहे हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च शिखर आहे.
विधान 2) नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यात सप्तशृंगी शिखर आहे.

 
 
 
 

10. साल्हेर हे महाराष्ट्रातील ……… क्रमांकाचे सर्वोच्च शिखर …….. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

46 thoughts on “महाराष्ट्रातील प्रमुख शिखरे”

  1. Теперь уже целый мир осуждает российскую федерацию, коия проводит незаслуженную войну против Украинского государства.

  2. Русские военнослужащие, у которых заканчивается контракт, уже ни под каким видом не хотят его удлинять. Именно они постигли, что в свою очередь их в совокупности направили на погибель в напрасную войну против Украинской стороны

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!