New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : लातूर

1. लातूर जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता डोंगर आहे?

 
 
 
 

2. लातूर जिल्ह्यातील ……… या तालुक्यातील वळू भारतात प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) लातूर जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वात कमी वनाचे प्रमाण असणारा जिल्हा आहे.
विधान 2)लातूर हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक किनारपट्टीचा जिल्हा आहे.

 
 
 
 

4. 1982 मध्ये …………. जिल्ह्याच्या विभाजनाने लातूर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाली.

 
 
 
 

5. नाशिक : पांडवलेणी : : लातूर : ?

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणता जिल्हा लातूर जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

7. ………. या प्रशासकीय विभागात लातूर जिल्हा येतो.

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. ………… हा लातूर जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणती नदी लातूर जिल्ह्यातील बालाघाट डोंगरात उगम पावते?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

35 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : लातूर”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!