New Test

क्रियापदाचे काळ व अर्थ : Part 02

क्रियापदाचे काळ व अर्थ – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. पुरणपोळी करावी तर आजीनेच – या वाक्यातील ‘करावी’ हे क्रियापद रूप कोणत्या प्रकारात येते ?

 
 
 
 

2. अनुक्रमे काळ ओळखा.
1) आजोबा वृत्तपत्र वाचत आहे.
2) मधु जेवत होता.
3) मी कविता लिहीत असे.
4) साक्षी चित्र काढते

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. अपूर्ण वर्तमान काळातील उदाहरण कोणते ?

 
 
 
 

5. पूर्ण भूतकाळी वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

6. खालील वाक्याचे चालू वर्तमानकाळी रूप सांगा.
तिने स्वयंपाक केला.

 
 
 
 

7. मुले पाणी खेळत होती. – वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

8. नित्य घटना त्रिकालबाधित सत्य शास्त्रीय नियम सुविचार म्हणी नेहमी ……….. असतात.

 
 
 
 

9. ईल – आख्यात वरून …….. ओळखला जातो.

 
 
 
 

10. पूर्ण वर्तमान काळी वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून कोणता अर्थ व्यक्त होतो?
विचार करून निर्णय घ्या.

 
 
 
 

12. तिला अंधाराची भीती वाटायची. –
दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

13. आम्ही दररोज व्यायाम करतो – भूतकाळ करा.

 
 
 
 

14. दिलेल्या वाक्यातील क्रियापदाचा अर्थ सांगा.
परीक्षा पास झालो तर नवीन मोबाईल घेईन.

 
 
 
 

15. पाहुणे जेवले असतील. – या वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

20 thoughts on “क्रियापदाचे काळ व अर्थ : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!