New Test

क्रियापद आणि प्रकार

क्रियापद आणि प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. मी शिक्षक आहे. – या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

2. रमेश कामावर आला. – या वाक्यातील क्रियापदाचे आख्यात ओळखा.

 
 
 
 

3. ज्या क्रियापदाचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी ………. आवश्यकता असते त्यास सकर्मक क्रियापद म्हणतात.

 
 
 
 

4. पूर्ण वर्तमानकाळी वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

5. खालील वाक्यातील क्रियापदातून कोणता बोध होतो?
लस घेतली तर सुरक्षित राहू.

 
 
 
 

6. पूनमने दारासमोर सुरेख रांगोळी काढली. – या वाक्यातील अनुक्रमे कर्ता कर्म आणि क्रियापद ओळखा

 
 
 
 

7. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ 1) चालवते 2)पळवितो 3) जात आहे.
गट ब अ) संयुक्त क्रियापद ब) शक्य क्रियापद क) प्रयोजक क्रियापद

 
 
 
 

8. मी रोजनिशी लिहिली. – या वाक्यातील क्रियापद कोणत्या काळात आहे.

 
 
 
 

9. दिलेल्या पर्यायातून संयुक्त क्रियापद असणारे वाक्य कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

10. पुढील पैकी कोणत्या वाक्यात शक्य क्रियापद वापरले आहे.

 
 
 
 

11. नाही या क्रियापदाचे भविष्यकाळाचे रूप कोणते होईल?

 
 
 
 

12. मी मंदिरात जात आहे – या वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

13. खालील पैकी सामर्थ्यदर्शक क्रियापद ओळखा.

 
 
 
 

14. बसते या क्रियापदात मुळ शब्द ……… आहे.

 
 
 
 

15. मुलांनो सर्वांनी एकापाठोपाठ उभे राहा. – या वाक्यातील क्रियापद कसे आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Studywadi मराठीच्या आणखी टेस्ट सोडवा

नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद या सारख्या प्रकरणानुसार टेस्ट सोडवा

मराठीच्या सर्व प्रकरणावर आधारित Mix टेस्ट सोडवा

Studywadi आणखी टेस्टचा खजाना

9 thoughts on “क्रियापद आणि प्रकार”

  1. 12 व्या प्रश्नाचं उत्तर अकर्मक क्रियापदे येते..स्थित्यंतरदर्शक नव्हे…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!