Free :

केवलप्रयोगी अव्यय आणि प्रकार

केवलप्रयोगी अव्यय आणि प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. खालील वाक्यात योग्य केवलप्रयोगी अव्यय वापरून वाक्य पूर्ण करा.
…. ! असे मी कधी बोललोच नाही

 
 
 
 

2. हुड – हे कोणत्या प्रकारचे केवलप्रयोगी अव्यय आहे?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
1. केवलप्रयोगी अव्यय भावना व्यक्त करतात
2. केवलप्रयोगी अव्ययांना प्रत्यय नसतो
3. केवलप्रयोगी अव्ययाचे पाच प्रकार पडतात

 
 
 
 

4. खालील पैकी कोणते केवलप्रयोगी अव्यय इतरांसारखे नाही?

 
 
 
 

5. अहो – हे कोणत्या प्रकारचे केवलप्रयोगी अव्यय आहे?

 
 
 
 

6. खालील पर्यायातून तिरस्कारदर्शक केवलप्रयोगी अव्ययाचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

7. खालील पर्यायातून व्यर्थ उद्गारवाचक वाक्य ओळखा

 
 
 
 

8. खालील वाक्यातून केवलप्रयोगी अव्यय ओळखा
छत् ! मी तिथे बसणार नाही

 
 
 
 

9. ! – या चिन्हाद्वारे खालीलपैकी काय व्यक्त होते?

 
 
 
 

10. साप पाहिल्यानंतर तुमच्या तोंडातून खालीलपैकी कोणते केवलप्रयोगी अव्यय बाहेर पडेल?

 
 
 
 

11. खालील पर्यायातून उद्गारवाचक अव्यय ओळखा

 
 
 
 

12. बाप रे!
या केवलप्रयोगी अव्यय याचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

13. योग्य जोड्या जुळवा
गट 1 – a. ठीक b. शी c. अरे
गट 2 – a.संबोधनदर्शक b. संमतीदर्शक c. तिरस्कारदर्शक

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणते अव्यय हे भावना व्यक्त करणारे असतात?

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणते वाक्य हर्षदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय वापरून तयार केलेले आहे?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये तुम्ही किती मार्क्स मला कमेंट करून नक्की कळवा

आणखी मराठी टेस्ट
इतर विषयांच्या टेस्ट

13 thoughts on “केवलप्रयोगी अव्यय आणि प्रकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!