New Test

कटक मंडळे

1. भारतात एकूण किती कटक मंडळे आहेत?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
1) कटक मंडळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते.
2) कटक मंडळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते.
3)कटक मंडळात दोन प्रकारचे सदस्य असतात.

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रात कटक मंडळ कोणत्या जिल्ह्यात आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. कटक मंडळाची रचना कार्ये व कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा अधिकार ……… ला आहे.

 
 
 
 

5. कटक मंडळाचे कार्य कोणते आहे?

 
 
 
 

6. कटक मंडळास ………… असेही म्हणतात.

 
 
 
 

7. कटक मंडळाचा सचिव ……………. असतो त्याची नियुक्ती संरक्षण मंत्रालय करते.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. कटक मंडळातील सदस्य संख्या किती असते?

 
 
 
 

10. कटक मंडळाच्या निर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

52 thoughts on “कटक मंडळे”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!