New Test

कटक मंडळे

1. कटक मंडळाची रचना कार्ये व कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा अधिकार ……… ला आहे.

 
 
 
 

2. कटक मंडळाच्या निर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो?

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रात कटक मंडळ कोणत्या जिल्ह्यात आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. कटक मंडळाचा सचिव ……………. असतो त्याची नियुक्ती संरक्षण मंत्रालय करते.

 
 
 
 

5. भारतात एकूण किती कटक मंडळे आहेत?

 
 
 
 

6. कटक मंडळास ………… असेही म्हणतात.

 
 
 
 

7. कटक मंडळातील सदस्य संख्या किती असते?

 
 
 
 

8. कटक मंडळाचे कार्य कोणते आहे?

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
1) कटक मंडळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते.
2) कटक मंडळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते.
3)कटक मंडळात दोन प्रकारचे सदस्य असतात.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

52 thoughts on “कटक मंडळे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!