Free :

जीवनसत्वे आणि त्यांचे कार्य

जीवनसत्वे आणि त्यांचे कार्य – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. ॲनेमिया कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होतो?

 
 
 
 

2. ड जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे बालकांमध्ये मुडदूस तर प्रौढामध्ये …………….. हा रोग उद्भवतो.

 
 
 
 

3. अ जीवनसत्वाचे कार्य –

 
 
 
 

4. लिंबू वर्गीय फळांमध्ये कोणते जीवनसत्व असते?

 
 
 
 

5. अ जीवनसत्त्वाचे रासायनिक नाव ………. हे आहे.

 
 
 
 

6. रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण करण्यास ……. जीवनसत्व मदत करते.

 
 
 
 

7. ब जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होणारे आजार –

 
 
 
 

8. चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

9. सकाळच्या कोवळ्या उन्हातून ……. जीवनसत्व मोठ्या प्रमाणात मिळते.

 
 
 
 

10. जीवनसत्वाचा शोध कोणी लावला?

 
 
 
 

11. खालीलपैक कोणते जीवनसत्त्व हे मेदात विरघळणारे जीवनसत्त्व नाही?

 
 
 
 

12. ॲस्कॉर्बिक ॲसिड हे ….. या जीवनसत्त्वाचे रासायनिक नाव आहे.

 
 
 
 

13. मोड आलेल्या कडधान्यात कोणते जीवनसत्व असते?

 
 
 
 

14. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A – क) ब जीवनसत्व ख) क जीवनसत्त्व ग) इ जीवनसत्त्व
गट B – 1) वांझपणा 2) बेरीबरी 3) अशक्तपणा

 
 
 
 

15. अ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे खालीलपैकी कोणता रोग होतो?

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

20 thoughts on “जीवनसत्वे आणि त्यांचे कार्य”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!