New Test

जीवनसत्वे आणि त्यांचे कार्य

जीवनसत्वे आणि त्यांचे कार्य – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण करण्यास ……. जीवनसत्व मदत करते.

 
 
 
 

2. मोड आलेल्या कडधान्यात कोणते जीवनसत्व असते?

 
 
 
 

3. सकाळच्या कोवळ्या उन्हातून ……. जीवनसत्व मोठ्या प्रमाणात मिळते.

 
 
 
 

4. ब जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होणारे आजार –

 
 
 
 

5. चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

6. अ जीवनसत्वाचे कार्य –

 
 
 
 

7. लिंबू वर्गीय फळांमध्ये कोणते जीवनसत्व असते?

 
 
 
 

8. ॲस्कॉर्बिक ॲसिड हे ….. या जीवनसत्त्वाचे रासायनिक नाव आहे.

 
 
 
 

9. जीवनसत्वाचा शोध कोणी लावला?

 
 
 
 

10. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A – क) ब जीवनसत्व ख) क जीवनसत्त्व ग) इ जीवनसत्त्व
गट B – 1) वांझपणा 2) बेरीबरी 3) अशक्तपणा

 
 
 
 

11. अ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे खालीलपैकी कोणता रोग होतो?

 
 
 
 

12. ॲनेमिया कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होतो?

 
 
 
 

13. ड जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे बालकांमध्ये मुडदूस तर प्रौढामध्ये …………….. हा रोग उद्भवतो.

 
 
 
 

14. अ जीवनसत्त्वाचे रासायनिक नाव ………. हे आहे.

 
 
 
 

15. खालीलपैक कोणते जीवनसत्त्व हे मेदात विरघळणारे जीवनसत्त्व नाही?

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

20 thoughts on “जीवनसत्वे आणि त्यांचे कार्य”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!