New Test

जिल्हे आणि त्यांची खास ओळख

कोणता जिल्हा कशासाठी प्रसिद्ध आहे , कोणत्या जिल्ह्याची शान काय आहे या घटकावर नेहमी प्रश्न विचारले जात असतात आजच्या टेस्ट मध्ये याच घटकावर आधारित प्रश्न सोडवा

1. पुणे जिल्हा ………………… राजधानी आहे.

 
 
 
 

2. कुस्तीगिरांचा जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्हयाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

3. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातून योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

4. जळगाव जिल्हयाला …………… म्हणूनही ओळखले जाते.

 
 
 
 

5. आदिवासींचा जिल्हा म्हणून ………. जिल्ह्याला ओळखले जाते.

 
 
 
 

6. खालील पर्यायातून चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

7. ज्वारीचे कोठार म्हणून ………. या जिल्ह्याला ओळखले जाते.

 
 
 
 

8. भारताची आर्थिक राजधानी : मुंबई : : ? : : नागपूर

 
 
 
 

9. कापूस उत्पादकांचा जिल्हा अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याची आहे?

 
 
 
 

10. सात बेटांचे शहर स्वप्नांचे शहर अशी ओळख …….. ची आहे.

 
 
 
 

11. ……………. हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा आहे.

 
 
 
 

12. रायगड जिल्हा खालीलपैकी काय म्हणून ओळखला जातो?

 
 
 
 

13. ……………. जिल्हा मराठवाड्याची राजधानी आहे.

 
 
 
 

14. द्राक्षांचा जिल्हा म्हणून नाशिक हा जिल्हा प्रसिध्द आहे तर संत्र्याचा जिल्हा म्हणून ……….. प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

15. सातारा : शूर वीरांचा जिल्हा : : सोलापूर : ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

15 thoughts on “जिल्हे आणि त्यांची खास ओळख”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!