Free :

जिल्हे आणि त्यांची खास ओळख

कोणता जिल्हा कशासाठी प्रसिद्ध आहे , कोणत्या जिल्ह्याची शान काय आहे या घटकावर नेहमी प्रश्न विचारले जात असतात आजच्या टेस्ट मध्ये याच घटकावर आधारित प्रश्न सोडवा

1. भारताची आर्थिक राजधानी : मुंबई : : ? : : नागपूर

 
 
 
 

2. द्राक्षांचा जिल्हा म्हणून नाशिक हा जिल्हा प्रसिध्द आहे तर संत्र्याचा जिल्हा म्हणून ……….. प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

3. ज्वारीचे कोठार म्हणून ………. या जिल्ह्याला ओळखले जाते.

 
 
 
 

4. सातारा : शूर वीरांचा जिल्हा : : सोलापूर : ?

 
 
 
 

5. कापूस उत्पादकांचा जिल्हा अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याची आहे?

 
 
 
 

6. खालील पर्यायातून चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

7. आदिवासींचा जिल्हा म्हणून ………. जिल्ह्याला ओळखले जाते.

 
 
 
 

8. ……………. हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा आहे.

 
 
 
 

9. जळगाव जिल्हयाला …………… म्हणूनही ओळखले जाते.

 
 
 
 

10. सात बेटांचे शहर स्वप्नांचे शहर अशी ओळख …….. ची आहे.

 
 
 
 

11. ……………. जिल्हा मराठवाड्याची राजधानी आहे.

 
 
 
 

12. पुणे जिल्हा ………………… राजधानी आहे.

 
 
 
 

13. कुस्तीगिरांचा जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्हयाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

14. रायगड जिल्हा खालीलपैकी काय म्हणून ओळखला जातो?

 
 
 
 

15. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातून योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

17 thoughts on “जिल्हे आणि त्यांची खास ओळख”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!