New Test

जिल्हे आणि त्यांची खास ओळख

कोणता जिल्हा कशासाठी प्रसिद्ध आहे , कोणत्या जिल्ह्याची शान काय आहे या घटकावर नेहमी प्रश्न विचारले जात असतात आजच्या टेस्ट मध्ये याच घटकावर आधारित प्रश्न सोडवा

1. द्राक्षांचा जिल्हा म्हणून नाशिक हा जिल्हा प्रसिध्द आहे तर संत्र्याचा जिल्हा म्हणून ……….. प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

2. कापूस उत्पादकांचा जिल्हा अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्याची आहे?

 
 
 
 

3. पुणे जिल्हा ………………… राजधानी आहे.

 
 
 
 

4. खालील पर्यायातून चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

5. ……………. हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा आहे.

 
 
 
 

6. ज्वारीचे कोठार म्हणून ………. या जिल्ह्याला ओळखले जाते.

 
 
 
 

7. जळगाव जिल्हयाला …………… म्हणूनही ओळखले जाते.

 
 
 
 

8. आदिवासींचा जिल्हा म्हणून ………. जिल्ह्याला ओळखले जाते.

 
 
 
 

9. सात बेटांचे शहर स्वप्नांचे शहर अशी ओळख …….. ची आहे.

 
 
 
 

10. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातून योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

11. भारताची आर्थिक राजधानी : मुंबई : : ? : : नागपूर

 
 
 
 

12. ……………. जिल्हा मराठवाड्याची राजधानी आहे.

 
 
 
 

13. रायगड जिल्हा खालीलपैकी काय म्हणून ओळखला जातो?

 
 
 
 

14. सातारा : शूर वीरांचा जिल्हा : : सोलापूर : ?

 
 
 
 

15. कुस्तीगिरांचा जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्हयाला ओळखले जाते?

 
 
 
 

Question 1 of 15

14 thoughts on “जिल्हे आणि त्यांची खास ओळख”

    1. सौरभ, टेस्ट देत असताना ती गुगल क्रोम मध्ये सोडवा म्हणजे टेस्ट चा निकाल सोबतच बरोबर आणि चूक उत्तरे सुद्धा दिसतील

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!