New Test

जिल्हा परिषद

1. जिल्हा परिषदेमध्ये एक स्थायी समिती आणि ……. विषय समित्या असतात.

 
 
 
 

2. जिल्हा परिषदेच्या वर्षभरात किमान ……. सभा घेतल्या जातात.

 
 
 
 

3. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या ……….. नुसार जिल्हा परिषदेची स्थापना केली आहे.

 
 
 
 

4. जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख …….. असतो.

 
 
 
 

5. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव ………. असतो.

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

7. जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराकडे कोणती पात्रता हवी?

 
 
 
 

8. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कालावधी किती वर्षांचा असतो?

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला राज्य मंत्री पदाचा दर्जा असतो.
विधान 2)जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला केंद्रींय मंत्री पदाचा दर्जा असतो.
विधान 3) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे ही अध्यक्ष असतात.

 
 
 
 

10. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

11. जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ………… इतकी असते.

 
 
 
 

12. जिल्हा परिषदेची निवडणूक कोणत्या मतदान पद्धतीने घेतली जाते?

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

14. सध्या महाराष्ट्रात एकूण किती जिल्हा परिषदा आहेत?

 
 
 
 

15. जिल्हा परिषदेचा कालावधी –

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

21 thoughts on “जिल्हा परिषद”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!