New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : अमरावती

1. अमरावती आणि नाशिक जिल्ह्यात ………… या समान नावाचा तालुका आहे.

 
 
 
 

2. अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी येथे ………. यांचे समाधीस्थळ आहे

 
 
 
 

3. अमरावती जिल्ह्यात असलेला किल्ला –

 
 
 
 

4. संत गाडगे महाराजांचे समाधीस्थळ ………. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

5. रायगड : माथेरान : : अमरावती : ?

 
 
 
 

6. अमरावती जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते शिखर आहे?

 
 
 
 

7. मेळघाट अभयारण्य अमरावती जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे?

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणते विद्यापीठ अमरावती जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

9. ………….. हा पाण्याचा झरा अमरावती जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

10. अमरावती जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय उद्यान आहे?

 
 
 
 

11. विदर्भाचे नंदनवन अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्याची आहे?

 
 
 
 

12. अमरावती या प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या –

 
 
 
 

13. अमरावती जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. अमरावती जिल्ह्यात असलेला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील ……….. व्याघ्र प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

15. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

22 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : अमरावती”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!