New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : जळगाव

1. खालीलपैकी कोणता जिल्हा जळगाव जिल्ह्याचा शेजारील जिल्हा आहे ?

 
 
 
 

2. जळगाव जिल्ह्यात कोणते गरम पाण्याचे झरे आहेत ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. जळगाव जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत ?

 
 
 
 

4. जळगाव जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो ?

 
 
 
 

5. संत्री : नागपूर : : ? : जळगाव

 
 
 
 

6. सातपुडा पर्वत रांगेत असलेले …….. हे थंड हवेचे ठिकाण जळगाव जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

7. भिन्न पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. जळगाव जिल्ह्यातील ………… या तालुक्यात चांगदेव येथे तापी आणि पूर्णा नदीचा संगम आहे.

 
 
 
 

9. जळगाव जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते किल्ले आहेत ?

 
 
 
 

10. पर्यटन राजधानी : औरंगाबाद : : ? : जळगाव

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

45 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : जळगाव”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!