New Test

राज्यघटनेवर आधारित प्रश्न

राज्यघटनेवर आधारित प्रश्न – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. घटना निर्मितीसाठी किती कालावधी लागला?

 
 
 
 

2. घटना समितीची संकल्पना सर्वप्रथम ……….. यांनी मांडली.

 
 
 
 

3. संरक्षण हा विषय कोणत्या सूचित येतो?

 
 
 
 

4. राज्यघटनेची अमंलबजावणी केव्हा झाली?

 
 
 
 

5. घटना समितीचे कायदा सल्लागार कोण होते?

 
 
 
 

6. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार कोणाला म्हणतात?

 
 
 
 

7. केंद्रसुचीत एकूण महत्वाचे ……… विषय आहे.

 
 
 
 

8. घटना समितीमध्ये …………. हे प्रमुख मसुदाकार होते.

 
 
 
 

9. घटना समितीची स्वीकृत निशाणी कोणती होती?

 
 
 
 

10. भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये कोणती आहे?

 
 
 
 

11. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी –

 
 
 
 

12. 22 जुलै 1947 रोजी ………….. घटना समितीची मान्यता मिळाली.

 
 
 
 

13. घटना समितीचे पहिले अधिवेशन केव्हा पार पडले?

 
 
 
 

14. कलम 52 : राष्ट्रपती : : कलम 63 : ?

 
 
 
 

15. भारतीय सरनाम्यास राज्यघटनेचा ……… असे म्हणतात.

 
 
 
 


ही टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली ? आणखी कोणत्या विषयावर तुम्हाला टेस्ट हवी आहे हे कमेंट मध्ये नक्की कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

2 thoughts on “राज्यघटनेवर आधारित प्रश्न”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!