Free :

राज्यघटनेवर आधारित प्रश्न

राज्यघटनेवर आधारित प्रश्न – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. घटना समितीचे पहिले अधिवेशन केव्हा पार पडले?

 
 
 
 

2. 22 जुलै 1947 रोजी ………….. घटना समितीची मान्यता मिळाली.

 
 
 
 

3. राज्यघटनेची अमंलबजावणी केव्हा झाली?

 
 
 
 

4. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार कोणाला म्हणतात?

 
 
 
 

5. घटना समितीचे कायदा सल्लागार कोण होते?

 
 
 
 

6. कलम 52 : राष्ट्रपती : : कलम 63 : ?

 
 
 
 

7. भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये कोणती आहे?

 
 
 
 

8. घटना निर्मितीसाठी किती कालावधी लागला?

 
 
 
 

9. केंद्रसुचीत एकूण महत्वाचे ……… विषय आहे.

 
 
 
 

10. भारतीय सरनाम्यास राज्यघटनेचा ……… असे म्हणतात.

 
 
 
 

11. घटना समितीमध्ये …………. हे प्रमुख मसुदाकार होते.

 
 
 
 

12. घटना समितीची संकल्पना सर्वप्रथम ……….. यांनी मांडली.

 
 
 
 

13. घटना समितीची स्वीकृत निशाणी कोणती होती?

 
 
 
 

14. संरक्षण हा विषय कोणत्या सूचित येतो?

 
 
 
 

15. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी –

 
 
 
 


ही टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली ? आणखी कोणत्या विषयावर तुम्हाला टेस्ट हवी आहे हे कमेंट मध्ये नक्की कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

2 thoughts on “राज्यघटनेवर आधारित प्रश्न”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!