New Test

भारत – महत्वाची माहिती [ India General Knowledge ]

भारत – महत्वाची माहिती [ General Knowledge of India ] : भारत देशाचा राष्ट्रीय खेळ असो अथवा एकूण केंद्रशासित प्रदेशांची आज असणारी संख्या – या सर्व गोष्टी माहित असायलाच हव्या. कारण यावर एक तरी प्रश्न विचारला जात असतो. आजच्या टेस्ट मध्ये यावर आधारित प्रश्न सोडवूया

1. 2021 मध्ये भारतात 28 घटकराज्ये आणि……….. केंद्रशासित प्रदेश आहे.

 
 
 
 

2. भारताची राष्ट्रभाषा………….ही मानली जाते

 
 
 
 

3. श्रीलंका भारताच्या……………….आहे.

 
 
 
 

4. भारताच्या वायव्येस असणारे देश पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. भारताची राष्ट्रीय नदी……….ही आहे.

 
 
 
 

6. भारत देशाचे राष्ट्रीय फुल कोणते आहे?

 
 
 
 

7. जागतिक क्षेत्रफळाच्या किती टक्के क्षेत्र भारताने व्यापले आहे?

 
 
 
 

8. भारताचे क्षेत्रफळ किती आहे?

 
 
 
 

9. भारताची दक्षिणोत्तर लांबी……….आहे.

 
 
 
 

10. आपल्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे?

 
 
 
 

11. भारताचा राष्ट्रीय खेळ………. हा आहे.

 
 
 
 

12. भारताच्या दक्षिणेस……………..आहे.

 
 
 
 

13. म्यानमार आणि बांगलादेश ही राष्ट्रे भारताच्या………….आहे.

 
 
 
 

14. भारतात कलम 370 रद्द केल्यामुळे किती नवे केंद्रशासित प्रदेश आस्तित्वात आले आहे?

 
 
 
 

15. आपल्या देशाचा राष्ट्रीय वृक्ष……….आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15

3 thoughts on “भारत – महत्वाची माहिती [ India General Knowledge ]”

  1. भारताची राष्ट्रभाषा हिंदी नाही तरी तुम्ही तो प्रश्न इथून काढावा.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!