Free :

महत्वाची संक्षिप्त रूपे

महत्वाची संक्षिप्त रूपे – घोषणा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. C.C.T.V चे संपूर्ण रूप कोणते आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

2. N.P.C.I म्हणजे –

 
 
 
 

3. O.T.P. चे पुर्ण रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. बॅचलर ऑफ लॉ चे संक्षिप्त रूप काय आहे?

 
 
 
 

6. M.L.A.चे संपूर्ण रूप आहे –

 
 
 
 

7. E.U. चे पूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

8. I.P.C. : इंडियन पिनल कोड : : B.S.N.L : ?

 
 
 
 

9. M.I.C.R. यातील M म्हणजे काय ते ओळखा.

 
 
 
 

10. नो युवर कस्टमर चे संक्षिप्त रूप कोणते?

 
 
 
 

11. कोल इंडिया लिमिटेडचे संक्षिप्त रूप …….. आहे.

 
 
 
 

12. U.P.S.C चे संपूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

13. N.A.D.A. चे संपूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

14. A.T.M चे पूर्ण रूप ………… आहे.

 
 
 
 

15. R.B.I चे पूर्ण रूप पर्यायातुन निवडा.

 
 
 
 


Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

16 thoughts on “महत्वाची संक्षिप्त रूपे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!