New Test

महत्वाची संक्षिप्त रूपे

महत्वाची संक्षिप्त रूपे – घोषणा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. E.U. चे पूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

2. A.T.M चे पूर्ण रूप ………… आहे.

 
 
 
 

3. R.B.I चे पूर्ण रूप पर्यायातुन निवडा.

 
 
 
 

4. O.T.P. चे पुर्ण रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. नो युवर कस्टमर चे संक्षिप्त रूप कोणते?

 
 
 
 

7. N.P.C.I म्हणजे –

 
 
 
 

8. M.I.C.R. यातील M म्हणजे काय ते ओळखा.

 
 
 
 

9. C.C.T.V चे संपूर्ण रूप कोणते आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

10. कोल इंडिया लिमिटेडचे संक्षिप्त रूप …….. आहे.

 
 
 
 

11. M.L.A.चे संपूर्ण रूप आहे –

 
 
 
 

12. I.P.C. : इंडियन पिनल कोड : : B.S.N.L : ?

 
 
 
 

13. U.P.S.C चे संपूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

14. बॅचलर ऑफ लॉ चे संक्षिप्त रूप काय आहे?

 
 
 
 

15. N.A.D.A. चे संपूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 


16 thoughts on “महत्वाची संक्षिप्त रूपे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!