New Test

महत्वाची संक्षिप्त रूपे

महत्वाची संक्षिप्त रूपे – घोषणा – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. U.P.S.C चे संपूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

2. N.A.D.A. चे संपूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

3. I.P.C. : इंडियन पिनल कोड : : B.S.N.L : ?

 
 
 
 

4. N.P.C.I म्हणजे –

 
 
 
 

5. M.I.C.R. यातील M म्हणजे काय ते ओळखा.

 
 
 
 

6. कोल इंडिया लिमिटेडचे संक्षिप्त रूप …….. आहे.

 
 
 
 

7. C.C.T.V चे संपूर्ण रूप कोणते आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

8. बॅचलर ऑफ लॉ चे संक्षिप्त रूप काय आहे?

 
 
 
 

9. M.L.A.चे संपूर्ण रूप आहे –

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. A.T.M चे पूर्ण रूप ………… आहे.

 
 
 
 

12. R.B.I चे पूर्ण रूप पर्यायातुन निवडा.

 
 
 
 

13. O.T.P. चे पुर्ण रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. E.U. चे पूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

15. नो युवर कस्टमर चे संक्षिप्त रूप कोणते?

 
 
 
 


16 thoughts on “महत्वाची संक्षिप्त रूपे”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!