New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : हिंगोली

1. हिंगोली जिल्ह्यातील प्रमुख पीक कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. हिंगोली जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

3. हिंगोली जिल्ह्यातील ……….. हे गाव संत नामदेवांचे गाव आहे.

 
 
 
 

4. हिंगोली जिल्ह्याच्या सीमेवरून कोणती नदी वाहत जाते?

 
 
 
 

5. 1 मे ……… मध्ये परभणी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन हिंगोली हा नविन जिल्हा आस्तित्वात आला.

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. परळी वैजनाथ : बीड : : ? : हिंगोली

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता हिंगोली जिल्ह्यातील तालुका नाही?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणता जिल्हा हा हिंगोली जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

10. हिंगोली जिल्ह्यास एकूण किती जिल्ह्याच्या सीमा लागून आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

64 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : हिंगोली”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!